Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3588

Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 24 stycznia 2019 roku

Podtytuł: w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/50/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu