Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3590

Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 24 stycznia 2019 roku

Podtytuł: w sprawie zmiany uchwały nr II/11/2018 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty