Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3637

Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 28 marca 2019 roku

Podtytuł: w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w 2019 roku”