Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3638

Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 28 marca 2019 roku

Podtytuł: zmieniająca uchwałę nr VI/46/2019 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona