Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3640

Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 28 marca 2019 roku

Podtytuł: w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2019 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania