Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3678

Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 28 maja 2019 roku

Podtytuł: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Zielona oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.