Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3718

UCHWAŁA NR XII/72/2019 RADA GMINY DĄBROWA ZIELONA Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2019 ROKU

Podtytuł: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2019-2029