Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3724

UCHWAŁA NR XII/78/2019 RADA GMINY DĄBROWA ZIELONA Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2019 ROKU

Podtytuł: w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XLI/284/2018 z dnia 29 maja 2018 r.