Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3743

UCHWAŁA NR XIII/87/2019 RADA GMINY DĄBROWA ZIELONA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

Podtytuł: w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023