Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3745

UCHWAŁA NR XIII/89/2019 RADA GMINY DĄBROWA ZIELONA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

Podtytuł: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony 3 lata