Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3786

Uchwała nr XV/97/2019 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 listopada 2019 roku

Podtytuł: w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego ma 2020 rok