Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3831

Uchwała Nr XVI.110.2019 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2019 roku

Podtytuł: w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Zielona