Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4173

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2021 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Podtytuł: w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Zielona, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym