Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/446

Nr III/16/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr II/7/06 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok