Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/500

Nr IV/24/07 z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi