Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/518

Nr V/28/07 z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Zielona oraz ustalenia wartości punktu dla poszczególn