Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/527

Nr VI/37/07 z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok