Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/548

Nr IX/50/07 z dnia 1 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków