Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/6

Skład osobowy Komisji Rady Gminy

Komisja Rewizyjna

Imię i nazwisko Funkcja
Nowakowska Małgorzata Przewodniczący
Grzegorczyk Alicja Członek
Rumin Krzysztof Członek

 

Komisja ds. Rolnictwa i Leśnictwa

 

Imię i nazwisko Funkcja
Jurczyk Jan Przewodniczący
Włoszczyński Bogdan Członek
Szczęsna Beata Członek
Wawszczak Mirosław Członek

 

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

Imię i nazwisko Funkcja
Grzegorczyk Alicja Przewodniczący
Sobel Henryk Członek
Majda Barbara Członek
Fuchs Aleksandra Członek

 

 Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Finansów

 

Imię i nazwisko Funkcja
Rainholc Jarosław Przewodniczący
Kucharski Krzysztof Członek
Hasikowska Ewelina Członek
Włoszczyńska Justyna Członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

Imię i nazwisko Funkcja
Chmielarz Elżbieta Przewodniczący
Rumin Krzysztof Członek
Nowakowska Małgorzata Członek