Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/672

Nr XVI/87/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie poboru, w formie inkasa, podatkówrolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat, powołania inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów