Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/678

Nr XVIII/93/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zarządzenia poboru, w formie inkasa, opłaty sakrbowej, powołania inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasenta