Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/681

Nr XIX/96/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona za 2007 rok