Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/685

Nr XX/100/08 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Częstochowskiemu pomocy finansowej na współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona