Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/692

Nr XX/107/08 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie odwołania skarbnika gminy