Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/701

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXII/112/08 z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Soborzyce