Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/703

Nr XXII/114/08 z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Dąbrowa Zielona o przystąpieniu do porozumienia partnerskiego w ramach Programu LEADER+