Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/732

NR XXVI/131/08 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmiany par. 4 uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej NR XVIII/93/08 z dnia 27 marca 2008 roku