Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/76

Nr XVII/119/04 z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Cielętnikach