Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/794

Uchwała nr XXVII/136/08 z dnia 09 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty targowej na 2009 rok