Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/80

Nr XVII/123/04 z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok