Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/843

Uchwała nr XXIX/160/09 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/141/08 z dnia 09 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2009