Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/85

Nr XIX/128/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok