Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/916

Uchwała Nr XXXVII/231/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok