Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/93

Nr XXI/136/04 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok