Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/967

Uchwała Nr XLIV/274/10 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na stałe obwody głosowania