Wyniki wyszukiwania w kategorii: Konsultacje w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i liczby radnych wybieranych w okręgach
w następujących ramach czasowych: 2012-10-01 - 2012-10-31