Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Urząd Gminy 10475 razy
2.  Gmina 6603 razy
3.  Skład Rady Gminy 3952 razy
4.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 3697 razy
5.  Wójt Gminy 3663 razy
6.  Uchwała Nr XXXV/211/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Cielętniki 3297 razy
7.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 2954 razy
8.  XXX Sesja Rady Gminy 2870 razy
9.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 2839 razy
10.  Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 2827 razy
11.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 2647 razy
12.  WYNIKI WYBORÓW 2625 razy
13.  Uchwała Nr XXXV/221/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Soborzyce 2587 razy
14.  Statut Gminy 2541 razy
15.  Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią tłocznią w miejscowości Dąbrowa Zielona etap I 2525 razy
16.  Skład osobowy Komisji Rady Gminy 2445 razy
17.  Ogłoszenie o prztargu na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w ramach projektu pn. Słoneczna Dąbrowa Zielona 2401 razy
18.  Uchwała Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Św. Anna 2363 razy
19.  Plan Gospodarki Odpadami 2316 razy
20.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 2171 razy
21.  Uchwała Nr XXXV/214/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbek 2144 razy
22.  Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego 2133 razy
23.  Uchwała Nr XXXVIIII/246/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczkowice Kolonia 2099 razy
24.  Uchwała Nr XXXV/220/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Raczkowice 1928 razy
25.  Podatek rolny 1906 razy
26.  Zarządzenie nr 0050.239.2013 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 15 lutego 2013 roku 1881 razy
27.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 1867 razy
28.  Uchwała Nr IX/56/11 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/07 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia zmian Studium uwarunkowań i kierunków z 1864 razy
29.  Podatek od nieruchomości 1843 razy
30.  Uchwała Nr XXXV/219/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Olbrachcice 1836 razy
W sumie 87299 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  2009 ROK 5.1 %
2.  Przetargi kat. główna 5 %
3.  Uchwały Rady kat. główna 4.1 %
4.  Zarządzenia Wójta kat. główna 3.2 %
5.  2008 ROK 2.7 %
6.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze kat. główna 2.6 %
7.  2005 ROK 2.4 %
8.  2011 ROK 1.9 %
9.  2007 ROK 1.9 %
10.  Informacje bieżące kat. główna 1.6 %
11.  Prace Rady kat. główna 1.5 %
12.  2006 ROK 1.5 %
13.  Urząd Gminy kat. główna 1.3 %
14.  2010 ROK 1.3 %
15.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 1.2 %
16.  Konkursy kat. główna 1.1 %
17.  2009 rok 1.1 %
18.  2012 Rok 1.1 %
19.  Budżet kat. główna 1 %
20.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1 %
21.  Dane kat. główna 1 %
22.  Gmina kat. główna 0.9 %
23.  Rada kat. główna 0.9 %
24.  Ogłoszenia Publiczne kat. główna 0.9 %
25.  Zamówienia poniżej 30 tys. Euro kat. główna 0.9 %
26.  Wójt kat. główna 0.9 %
27.  Podatki i opłaty kat. główna 0.8 %
28.  Protokoły z Sesji 0.8 %
29.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.8 %
30.  2006-2009 rok 0.8 %
31.  Sesje i Komisje Rady 0.8 %
32.  2008 rok 0.8 %
33.  Komisje Rady kat. główna 0.8 %
34.  Plany rozwoju lokalnego kat. główna 0.7 %
35.  Mienie gminy kat. główna 0.7 %
36.  Statut Gminy kat. główna 0.7 %
37.  Informacje nieudostępnione kat. główna 0.7 %
38.  2010 rok 0.6 %
39.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.6 %
40.  Wyszukiwarka kat. główna 0.6 %
41.  Redakcja Biuletynu kat. główna 0.6 %
42.  Instrukcja obsługi kat. główna 0.5 %
43.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0.5 %
44.  Gminny Ośrodek Kultury 0.5 %
45.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy kat. główna 0.5 %
46.  Pracownicy Urzędu Gminy 0.5 %
47.  2011 r. 0.4 %
48.  Wybory samorządowe kat. główna 0.4 %
49.  Wybory Samorządowe 2006 0.4 %
50.  Program Ochrony Środowiska kat. główna 0.4 %
51.  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 0.4 %
52.  Plan Gospodarki Odpadami kat. główna 0.4 %
53.  Regulamin 0.4 %
54.  2007 ROK 0.4 %
55.  2008 ROK 0.4 %
56.  Ochrona Środowiska kat. główna 0.4 %
57.  Referenda Gminne kat. główna 0.4 %
58.  2003r. 0.3 %
59.  Szkoły 0.3 %
60.  2008r. 0.3 %
61.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 0.3 %
62.  Kontrole kat. główna 0.3 %
63.  19 październik 2007 0.3 %
64.  Cielętniki 0.3 %
65.  Olbrachcice 0.3 %
66.  2005r. 0.3 %
67.  2007r. 0.3 %
68.  2011 ROK 0.3 %
69.  Przedszkola 0.3 %
70.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.3 %
71.  Biblioteka 0.3 %
72.  Soborzyce 0.3 %
73.  2011 ROK 0.3 %
74.  Zapewnienie dostępności kat. główna 0.3 %
75.  Dąbrowa Zielona 0.3 %
76.  2011 r. 0.3 %
77.  Święta Anna 0.3 %
78.  2004r. 0.3 %
79.  2006r. 0.3 %
80.  2005 ROK 0.3 %
81.  Ulesie 0.3 %
82.  2007 r. 0.3 %
83.  Radni 0.3 %
84.  2006 ROK 0.3 %
85.  2007 ROK 0.2 %
86.  2004 ROK 0.2 %
87.  2008 ROK 0.2 %
88.  Dąbek 0.2 %
89.  2005 ROK 0.2 %
90.  2005 ROK 0.2 %
91.  2003 ROK 0.2 %
92.  Skrzynka Podawcza 2 kat. główna 0.2 %
93.  2006 ROK 0.2 %
94.  2008 r. 0.2 %
95.  2003 ROK 0.2 %
96.  Wybory Samorządowe 2010 0.2 %
97.  2009 r. 0.2 %
98.  2011 rok 0.2 %
99.  2007 ROK 0.2 %
100.  2004 ROK 0.2 %
101.  2004 ROK 0.2 %
102.  2009 r. 0.2 %
103.  2010 ROK 0.2 %
104.  Sesja XXVI 0.2 %
105.  Sesja V 0.2 %
106.  2003 ROK 0.2 %
107.  2005 ROK 0.2 %
108.  Sesja VI 0.2 %
109.  2009 ROK 0.2 %
110.  2012 rok 0.2 %
111.  Sesja XXI 0.2 %
112.  Sesja XXV 0.2 %
113.  Wybory Parlamentarne kat. główna 0.2 %
114.  2010 r. 0.2 %
115.  Sesja XIV 0.2 %
116.  Sesja XXIV 0.2 %
117.  Sesja VIII 0.2 %
118.  Sesja XVII 0.2 %
119.  2004 ROK 0.2 %
120.  2009 ROK 0.2 %
121.  Sesja XI 0.2 %
122.  Sesja XII 0.2 %
123.  2003 ROK 0.2 %
124.  2010 r. 0.2 %
125.  Sesja XX 0.2 %
126.  Sesja XXVII 0.2 %
127.  21 września 2008 r. 0.2 %
128.  Sesja XXII 0.2 %
129.  Nieruchomości gminne - sprzedaż lub wydzierżawienie kat. główna 0.2 %
130.  2004 ROK 0.2 %
131.  Sesja XIX 0.2 %
132.  Sesja XVIII 0.2 %
133.  Sesja VII 0.2 %
134.  Sesja XVI 0.2 %
135.  Sesja XV 0.2 %
136.  2005 ROK 0.2 %
137.  Sesja IX 0.2 %
138.  Sesja XXVIII 0.2 %
139.  2005 ROK 0.2 %
140.  Sesja XXXIII 0.2 %
141.  Sesja X 0.2 %
142.  2006 ROK 0.2 %
143.  Sesja XXIII 0.2 %
144.  Sesja XXXVII 0.2 %
145.  Wybory Ławników Sądowych kat. główna 0.2 %
146.  Sesja XXXI 0.2 %
147.  Sesja XXXV 0.2 %
148.  Sesja IV 0.2 %
149.  2008 ROK 0.2 %
150.  2004 ROK 0.2 %
151.  2008 ROK 0.2 %
152.  Sesja XIII 0.2 %
153.  Sesja XXIX 0.2 %
154.  2007 ROK 0.2 %
155.  Sesja XXXIV 0.2 %
156.  Sesja XXX 0.2 %
157.  Sesja XXXII 0.2 %
158.  Sesja VI 0.2 %
159.  Sesja XXXVI 0.2 %
160.  Sesja VII 0.2 %
161.  27 lipiec 2008 0.2 %
162.  Sesja XXXVIII 0.2 %
163.  Sesja II 0.2 %
164.  Sesja I 0.2 %
165.  2010 ROK 0.2 %
166.  Sesja V 0.1 %
167.  2006 ROK 0.1 %
168.  Sesja III 0.1 %
169.  2006 ROK - Pierwsze Oświadczenia 0.1 %
170.  2009 ROK 0.1 %
171.  2007 ROK 0.1 %
172.  2012 r. 0.1 %
173.  Sesja XIV 0.1 %
174.  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 0.1 %
175.  2010 ROK 0.1 %
176.  Sesja XIII 0.1 %
177.  Sesja XV 0.1 %
178.  Sesja XVI 0.1 %
179.  Sesja XII 0.1 %
180.  2009 ROK 0.1 %
181.  2006 ROK 0.1 %
182.  Sesja XXVII 0.1 %
183.  Sesja XVII 0.1 %
184.  Sesja XVIII 0.1 %
185.  2008 ROK 0.1 %
186.  2006 ROK 0.1 %
187.  Sesja XXXV 0.1 %
188.  Sesja XXX 0.1 %
189.  2007 ROK 0.1 %
190.  Sesja XX 0.1 %
191.  2007 ROK 0.1 %
192.  Sesja XXIII 0.1 %
193.  Sesja X 0.1 %
194.  Sesja XI 0.1 %
195.  2012 r. 0.1 %
196.  Sesja IX 0.1 %
197.  Sesja XXVI 0.1 %
198.  Sesja XIX 0.1 %
199.  Sesja XXXIX 0.1 %
200.  Sesja XXII 0.1 %
201.  Sesja XXIX 0.1 %
202.  Sesja VIII 0.1 %
203.  Sesja XXXVII 0.1 %
204.  2008 ROK 0.1 %
205.  2011 ROK 0.1 %
206.  Sesja V 0.1 %
207.  Sesja XXV 0.1 %
208.  Sesja XXI 0.1 %
209.  2009 ROK 0.1 %
210.  Sesja XXIV 0.1 %
211.  Sesja VII 0.1 %
212.  Sesja XL 0.1 %
213.  Sesja VI 0.1 %
214.  Sesja XXVIII 0.1 %
215.  17 lipiec 2011 0.1 %
216.  Sesja XXXVI 0.1 %
217.  Sesja IX 0.1 %
218.  Sesja III 0.1 %
219.  Sesja VIII 0.1 %
220.  Sesja IV 0.1 %
221.  Sesja XLIII 0.1 %
222.  Sesja XLII 0.1 %
223.  Sesja XXXI 0.1 %
224.  Sesja XLV 0.1 %
225.  Pierwsze oświadczenia 0.1 %
226.  Sesja XLVI 0.1 %
227.  Sesja XLI 0.1 %
228.  Sesja XXXIV 0.1 %
229.  Sesja XLIV 0.1 %
230.  Sesja XXXII 0.1 %
231.  Na koniec kadencji 2006-2010 0.1 %
232.  2011 ROK 0.1 %
233.  2009 ROK 0.1 %
234.  Sesja II 0.1 %
235.  Sesja XXXVIII 0.1 %
236.  Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok 0.1 %
237.  Sesja XXXIII 0.1 %
238.  2012 rok 0.1 %
239.  2010 ROK 0.1 %
240.  Sesja XLVII 0.1 %
241.  Sesja I 0.1 %
242.  Pierwsze oświadczenia 0.1 %
243.  Sesja X 0.1 %
244.  Sesja XIII 0.1 %
245.  Sesja XI 0.1 %
246.  Zarządzenia budżetowe 0.1 %
247.  Sesja XV 0.1 %
248.  2012 ROK 0.1 %
249.  2010 ROK 0.1 %
250.  2010 ROK 0.1 %
251.  2012 ROK 0.1 %
252.  Sesja XVI 0.1 %
253.  9 październik 2011 0.1 %
254.  Sesja XVIII 0.1 %
255.  Sesja XIV 0.1 %
256.  Sesja XII 0.1 %
257.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych kat. główna 0.1 %
258.  Wybory Prezydenckie kat. główna 0.1 %
259.  Sesja XVII 0 %
260.  Petycje kat. główna 0 %
261.  Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok 0 %
262.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 0 %
263.  2011 ROK 0 %
264.  2012 rok 0 %
265.  Sesja XIX 0 %
266.  2012 rok 0 %
267.  2010 ROK 0 %
268.  Sprawozdania budżetowe kat. główna 0 %
269.  2012 ROK 0 %
270.  Sesja XXI 0 %
271.  2011 rok 0 %
272.  RODO kat. główna 0 %
273.  2012 rok 0 %
274.  Decyzje Środowiskowe 0 %
275.  Raport o stanie gminy kat. główna 0 %
276.  Sesja XX 0 %
277.  Zarządzenia budżetowe kat. główna 0 %
278.  Oświata kat. główna 0 %
279.  Ewidencje i rejestry kat. główna 0 %
280.  Działalność gospodarcza kat. główna 0 %
281.  Wybory do IZB Rolniczych kat. główna 0 %
282.  Ewidencja ludności i dowody osobiste kat. główna 0 %
283.  Rewitalizacja kat. główna 0 %
284.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
285.  Emisja Obligacji kat. główna 0 %
286.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej kat. główna 0 %
287.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 0 %
288.  Powszechny spis rolny 2020 r. kat. główna 0 %
289.  Strategia Rozwoju Gminy kat. główna 0 %
290.  Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r. kat. główna 0 %
291.  Ochrona srodowiska kat. główna 0 %
292.  2012 rok 0 %
293.  2011 ROK 0 %
294.  2011 ROK 0 %
295.  2011 ROK 0 %
296.  Strategia Rozwoju Gminy kat. główna 0 %
297.  2012 ROK 0 %
298.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej kat. główna 0 %
299.  Sesja XXX 0 %
300.  Sesja XXIX 0 %
301.  Sesja XXVIII 0 %
302.  2018 r. 0 %
303.  Sesja XXVII 0 %
304.  2017 rok 0 %
305.  2017 rok 0 %
306.  2017 rok 0 %
307.  Sesja XXVI 0 %
308.  Sesja XXV 0 %
309.  2018 rok 0 %
310.  2016 rok 0 %
311.  2018 rok 0 %
312.  2018 rok 0 %
313.  2018 r. 0 %
314.  Sesja XXXV 0 %
315.  2017 rok 0 %
316.  Sesja XXXVI 0 %
317.  Sesja XXXIV 0 %
318.  Sesja XXXIII 0 %
319.  Sesja XXXII 0 %
320.  Sesja XXXI 0 %
321.  2016 rok 0 %
322.  2016 rok 0 %
323.  2018 rok 0 %
324.  2017 rok 0 %
325.  2017 rok 0 %
326.  2016 rok 0 %
327.  2016 rok 0 %
328.  2016 rok 0 %
329.  Sesja XIII 0 %
330.  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 0 %
331.  2016 rok 0 %
332.  2016 rok 0 %
333.  2014 rok 0 %
334.  2014 rok 0 %
335.  2014 rok 0 %
336.  Sesja XII 0 %
337.  2015 rok 0 %
338.  2016 rok 0 %
339.  Sesja XIV 0 %
340.  Sesja XV 0 %
341.  2016 ROK 0 %
342.  2017 rok 0 %
343.  2017 rok 0 %
344.  2016 rok 0 %
345.  Sesja XXI 0 %
346.  2015 rok 0 %
347.  2015 rok 0 %
348.  2015 rok 0 %
349.  Sesja XX 0 %
350.  Sesja XIX 0 %
351.  2016 rok 0 %
352.  Sesja XVIII 0 %
353.  Sesja XVII 0 %
354.  Sesja XVI 0 %
355.  2016 rok 0 %
356.  Sesja XXX 0 %
357.  Sesja XI 0 %
358.  13 października 2019 r. 0 %
359.  2018 rok 0 %
360.  2018 rok 0 %
361.  Oświadczenia za 2018 rok 0 %
362.  Sesja X 0 %
363.  Sesja IX 0 %
364.  Sesja VIII 0 %
365.  2019_rok 0 %
366.  2019 rok 0 %
367.  2019 rok 0 %
368.  2019 rok 0 %
369.  Sesja VII 0 %
370.  Pierwsze oświadczenia VIII kadencji 0 %
371.  2019 rok 0 %
372.  Sesja XII 0 %
373.  Sesja XIII 0 %
374.  Sesja XIV 0 %
375.  Sesja XXIX 0 %
376.  Sesja XVII 0 %
377.  2020 rok 0 %
378.  2020 rok 0 %
379.  10 maja 2020 0 %
380.  2020 rok 0 %
381.  2020 rok 0 %
382.  Sesja XVI 0 %
383.  Sesja XVIII 0 %
384.  2020 rok 0 %
385.  2020 rok 0 %
386.  2020 rok 0 %
387.  2020 rok 0 %
388.  2020 rok 0 %
389.  Sesja XV 0 %
390.  Pierwsze oświadczenia VIII kadencji 0 %
391.  26 maj 2019 r. 0 %
392.  Sesja XLII 0 %
393.  2017 ROK 0 %
394.  2017 ROK 0 %
395.  2017 ROK 0 %
396.  Sesja XLI 0 %
397.  2018 rok 0 %
398.  Sesja XL 0 %
399.  2018 rok 0 %
400.  2018 rok 0 %
401.  Sesja XXXIX 0 %
402.  Sesja XXXVIII 0 %
403.  Sesja XI 0 %
404.  2018 rok 0 %
405.  Sesja XXXVII 0 %
406.  2018 rok 0 %
407.  Wybory Samorządowe 2018 0 %
408.  Sesja XLIII 0 %
409.  Sesja XLIV 0 %
410.  Sesja VI 0 %
411.  2019 rok 0 %
412.  2019 rok 0 %
413.  Sesja V 0 %
414.  2019 rok 0 %
415.  2019 rok 0 %
416.  Sesja IV 0 %
417.  Sesja III 0 %
418.  Sesja II 0 %
419.  2019 rok 0 %
420.  2019 rok 0 %
421.  2019 rok 0 %
422.  Archiwalne nagrania obrad 0 %
423.  Sesja I 0 %
424.  Sesja XLV 0 %
425.  2018 rok 0 %
426.  2016 rok 0 %
427.  Sesja XXXII 0 %
428.  Sesja XXVI 0 %
429.  2021 rok 0 %
430.  Sesja XXV 0 %
431.  Sesja XXIV 0 %
432.  Sesja XXIII 0 %
433.  2019 rok 0 %
434.  2019 rok 0 %
435.  2019 rok 0 %
436.  Sesja XXII 0 %
437.  2020 rok 0 %
438.  2020 rok 0 %
439.  Sesja XXI 0 %
440.  Sesja XX 0 %
441.  Sesja XIX 0 %
442.  28 czerwca 2020 0 %
443.  2021 rok 0 %
444.  Sesja XXVI 0 %
445.  2012 rok 0 %
446.  2012 rok 0 %
447.  2012 rok 0 %
448.  Sesja XXXI 0 %
449.  18 lipiec 2021 r. 0 %
450.  Sesja XXVIII 0 %
451.  2021 rok 0 %
452.  2021 rok 0 %
453.  2021 rok 0 %
454.  Sesja XXVII 0 %
455.  2021 rok 0 %
456.  2021 rok 0 %
457.  2021 rok 0 %
458.  2021 rok 0 %
459.  2021 rok 0 %
460.  Budowa budynków inwentarskich kurników wraz z niezbędną infrastrukturą 0 %
461.  2020 rok 0 %
462.  Sesja XXX 0 %
463.  Sesja XXII 0 %
464.  2013 rok 0 %
465.  2013 rok 0 %
466.  Sesja XXVII 0 %
467.  Sesja XXVI 0 %
468.  2013 Rok 0 %
469.  2013 Rok 0 %
470.  Konsultacje projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 0 %
471.  Sesja XXV 0 %
472.  Sesja XXIV 0 %
473.  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwał 0 %
474.  2019 rok 0 %
475.  Konsultacje w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i liczby radnych wybieranych w okręgach 0 %
476.  Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok 0 %
477.  Sesja XXIII 0 %
478.  Sesja XXIII 0 %
479.  2017 rok 0 %
480.  2013 ROK 0 %
481.  Sesja XXIX 0 %
482.  Sesja XXVIII 0 %
483.  2013 rok 0 %
484.  2013 rok 0 %
485.  2013 rok 0 %
486.  Ponowne Konsultacje projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 0 %
487.  2013 rok 0 %
488.  2013 rok 0 %
489.  Pierwsze oświadczenie 0 %
490.  2017 rok 0 %
491.  9 kwiecień 2017 r. 0 %
492.  Sesja XXIV 0 %
493.  2017 rok 0 %
494.  2017 rok 0 %
495.  Sesja XXII 0 %
496.  2015 rok 0 %
497.  2013 ROK 0 %
498.  2015 rok 0 %
499.  Na koniec kadencji 2010-2014 0 %
500.  2015 rok 0 %
501.  2015 rok 0 %
502.  Na koniec kadencji 2010-2014 0 %
503.  2015 rok 0 %
504.  2015 rok 0 %
505.  Sesja II 0 %
506.  2015 rok 0 %
507.  Sesja I 0 %
508.  2015 0 %
509.  Sesja LIV 0 %
510.  2015 rok 0 %
511.  Sesja LIII 0 %
512.  2014 ROK 0 %
513.  Sesja III 0 %
514.  Sesja X 0 %
515.  Sesja IX 0 %
516.  Sesja VIII 0 %
517.  25 październik 2015 r. 0 %
518.  Konkurs 0 %
519.  Sesja VII 0 %
520.  Sesja VI 0 %
521.  Sesja V 0 %
522.  2015 ROK 0 %
523.  2015 rok 0 %
524.  Pierwsze oświadczenia 2014 0 %
525.  Pierwsze oświadczenia 0 %
526.  10 maja 2015 0 %
527.  Sesja IV 0 %
528.  2015 ROK 0 %
529.  Sesja LII 0 %
530.  Sesja LI 0 %
531.  2014 rok 0 %
532.  2014 rok 0 %
533.  Sesja XLIII 0 %
534.  Sesja XLII 0 %
535.  Sesja XLI 0 %
536.  Sesja XL 0 %
537.  2014 rok 0 %
538.  2014 rok 0 %
539.  2014 rok 0 %
540.  2014 rok 0 %
541.  Sesja XXXIX 0 %
542.  Sesja XXXVIII 0 %
543.  Sesja XXXVII 0 %
544.  Sesja XXXVI 0 %
545.  Sesja XXXV 0 %
546.  Sesja XXXIV 0 %
547.  2014 rok 0 %
548.  Sesja XLIV 0 %
549.  Wybory Samorządowe 2014 0 %
550.  Sesja L 0 %
551.  2013 rok 0 %
552.  2013 rok 0 %
553.  2013 rok 0 %
554.  2013 rok 0 %
555.  2014 rok 0 %
556.  Sesja XLIX 0 %
557.  Sesja XLVIII 0 %
558.  2014 rok 0 %
559.  Sesja XLVII 0 %
560.  Sesja XLVI 0 %
561.  25 maj 2014 r. 0 %
562.  2014 rok 0 %
563.  Sesja XLV 0 %
564.  Sesja XXXIII 0 %
Oficjalna strona www
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
Plac Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona


tel. 34/3555-018
tel. 34/3555-019
www.dabrowazielona.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.