Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Michał Bąkowski

Wyświetl stronę główną » Redaktorzy » Michał Bąkowski

Michał Bąkowski

funkcja:

telefon:

tel. wewn.:

fax:

e-mail:

informatyk@dabrowazielona.pl

Przypisane kategorie:

Wyszukiwarka

Redakcja Biuletynu

Instrukcja obsługi

Dane

Rada

Statut Gminy

Mienie gminy

Nieruchomości gminne - sprzedaż lub wydzierżawienie

Strategia Rozwoju Gminy

Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina

Prace Rady

Protokoły z Sesji

2004 ROK

2005 ROK

2006 ROK

2007 ROK

2008 ROK

2009 ROK

2010 ROK

2011 ROK

2012 ROK

2013 ROK

2014 rok

2015 ROK

2016 ROK

2017 rok

2018 rok

Sesje i Komisje Rady

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

Archiwalne nagrania obrad

Ochrona Środowiska

Decyzje Środowiskowe

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2017 rok

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Komisje Rady

Jednostki pomocnicze

Urząd Gminy

Regulamin

Uchwały Rady

2003r.

Sesja V

2018 rok

Sesja XXXVII

Sesja XXXVIII

Sesja XXXIX

Sesja XL

Sesja XLI

Sesja XLII

Sesja XLIII

Sesja XLIV

Sesja XLV

Sesja I

Sesja II

Sesja III

Sesja IV

2019 rok

Sesja V

Sesja VI

Sesja VII

Sesja VIII

Sesja IX

Sesja X

Sesja XI

Sesja XII

Sesja XIII

Sesja XIV

Sesja XV

Wójt

Zarządzenia Wójta

2017 rok

2018 rok

2019 rok

Zapewnienie dostępności

Informacje bieżące

Konsultacje społeczne

Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Biblioteka

Gminny Ośrodek Kultury

Przedszkola

Szkoły

Budżet

2003 ROK

2004 ROK

2005 ROK

2006 ROK

2007 ROK

2008 ROK

2009 ROK

2010 ROK

2011 ROK

2012 ROK

2013 ROK

2014 ROK

2015 ROK

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

Wybory samorządowe

Wybory Samorządowe 2006

Wybory Samorządowe 2010

Wybory Samorządowe 2014

Wybory Samorządowe 2018

Stowarzyszenia i związki członkowskie

Podatki i opłaty

2017 rok

2018 r.

2019 rok

2020 rok

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Konkursy

Wybory Ławników Sądowych

Zagospodarowanie przestrzenne

2006-2009 rok

2011 rok

2012 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019_rok

2020 rok

Plan Gospodarki Odpadami

Wybory Parlamentarne

25 maj 2014 r.

25 październik 2015 r.

26 maj 2019 r.

13 października 2019 r.

Zamówienia poniżej 130 tys. złotych

2017 rok

2018 r.

2019 rok

Przetargi

2019 rok

2020 rok

Program Ochrony Środowiska

Wybory uzupełniające do Rady Gminy

27 lipiec 2008

17 lipiec 2011

9 kwiecień 2017 r.

Plany rozwoju lokalnego

Referenda Gminne

21 września 2008 r.

Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Ogłoszenia Publiczne

Kontrole

Oświadczenia majątkowe

Radni

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Informacje nieudostępnione

Skrzynka Podawcza 2

Działalność gospodarcza

Ochrona srodowiska

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Oświata

Ewidencje i rejestry

Wybory Prezydenckie

10 maja 2020

Tłumacz dla osób niesłyszących

Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r.

Strategia Rozwoju Gminy

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Petycje

2018 rok

2019 rok

Rewitalizacja

RODO

Wybory do IZB Rolniczych

2019 rok

Raport o stanie gminy

Sprawozdania budżetowe

Zarządzenia budżetowe

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
Plac Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona


tel. 34/3555-018
tel. 34/3555-019
www.dabrowazielona.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.