Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Aneta Wojtala

Wyświetl stronę główną » Redaktorzy » Aneta Wojtala

Aneta Wojtala

funkcja:

telefon:

tel. wewn.:

fax:

e-mail:

Przypisane kategorie:

Dane

Rada

Statut Gminy

Mienie gminy

Cielętniki

Dąbek

Dąbrowa Zielona

Ulesie

Święta Anna

Soborzyce

Olbrachcice

Nieruchomości gminne - sprzedaż lub wydzierżawienie

2012 rok

2013 rok

Gmina

Prace Rady

Protokoły z Sesji

2004 ROK

2005 ROK

2006 ROK

2007 ROK

2008 ROK

2009 ROK

2010 ROK

2011 ROK

2012 ROK

2013 ROK

Sesje i Komisje Rady

2012 rok

2013 rok

Ochrona Środowiska

Decyzje Środowiskowe

2012 rok

2013 rok

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Komisje Rady

Jednostki pomocnicze

Urząd Gminy

Regulamin

Uchwały Rady

2003r.

Sesja V

Sesja VI

Sesja VII

Sesja VIII

Sesja IX

Sesja X

Sesja XI

Sesja XII

Sesja XIII

Sesja XIV

Sesja XV

Sesja XVI

2004r.

Sesja XVII

Sesja XVIII

Sesja XIX

Sesja XX

Sesja XXI

Sesja XXII

Sesja XXIII

Sesja XXIV

Sesja XXV

2005r.

Sesja XXVI

Sesja XXVII

Sesja XXVIII

Sesja XXIX

Sesja XXX

Sesja XXXI

Sesja XXXII

Sesja XXXIII

2006r.

Sesja XXXIV

Sesja XXXV

Sesja XXXVI

Sesja XXXVII

Sesja XXXVIII

Sesja I

Sesja II

Sesja III

2007 r.

Sesja IV

Sesja V

Sesja VI

Sesja VII

Sesja VIII

Sesja IX

Sesja X

Sesja XI

Sesja XII

Sesja XIII

Sesja XIV

Sesja XV

2008 r.

Sesja XVI

Sesja XVII

Sesja XVIII

Sesja XIX

Sesja XX

Sesja XXI

Sesja XXII

Sesja XXIII

Sesja XXIV

Sesja XXV

Sesja XXVI

Sesja XXVII

Sesja XXVIII

2009 r.

Sesja XXIX

Sesja XXX

Sesja XXXI

Sesja XXXII

Sesja XXXIII

Sesja XXXIV

Sesja XXXV

Sesja XXXVI

Sesja XXXVII

Sesja XXXVIII

2010 r.

Sesja XXXIX

Sesja XL

Sesja XLI

Sesja XLII

Sesja XLIII

Sesja XLIV

Sesja XLV

Sesja XLVI

Sesja XLVII

Sesja I

Sesja II

Sesja III

Sesja IV

2011 r.

Sesja V

Sesja VI

Sesja VII

Sesja VIII

Sesja IX

Sesja X

Sesja XI

Sesja XII

Sesja XIII

Sesja XIV

Sesja XV

Sesja XVI

2012 r.

Sesja XVII

Sesja XVIII

Sesja XIX

Sesja XX

Sesja XXI

Sesja XXII

Sesja XXIII

Sesja XXIV

Sesja XXV

Sesja XXVI

Sesja XXVII

2013 rok

Sesja XXVIII

Sesja XXIX

Sesja XXX

Sesja XXXI

Sesja XXXII

Sesja XXXIII

Sesja XXXIV

Sesja XXXV

Sesja XXXVI

Sesja XXXVII

Sesja XXXVIII

Sesja XXXIX

Wójt

Zarządzenia Wójta

2007r.

2008r.

2009 r.

2010 r.

Zarządzenia budżetowe

2011 r.

2012 r.

2013 rok

Zapewnienie dostępności

Informacje bieżące

Konsultacje społeczne

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

Konsultacje w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i liczby radnych wybieranych w okręgach

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwał

Konsultacje projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

Ponowne Konsultacje projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Biblioteka

Gminny Ośrodek Kultury

Przedszkola

Szkoły

Budżet

2003 ROK

2004 ROK

2005 ROK

2006 ROK

2007 ROK

2008 ROK

2009 ROK

2010 ROK

2011 ROK

2012 ROK

Wybory samorządowe

Wybory Samorządowe 2006

Wybory Samorządowe 2010

Stowarzyszenia i związki członkowskie

Podatki i opłaty

2003 ROK

2004 ROK

2005 ROK

2006 ROK

2007 ROK

2008 ROK

2009 ROK

2010 ROK

2011 ROK

2012 ROK

2013 Rok

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Konkursy

2008 rok

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok

Wybory Ławników Sądowych

2007 ROK

2011 ROK

Zagospodarowanie przestrzenne

2006-2009 rok

2011 rok

2012 rok

Plan Gospodarki Odpadami

Wybory Parlamentarne

19 październik 2007

9 październik 2011

Zamówienia poniżej 130 tys. złotych

2012 rok

2013 rok

Przetargi

2005 ROK

2006 ROK

2007 ROK

2008 ROK

2009 ROK

2010 ROK

2011 ROK

2012 Rok

2013 Rok

Program Ochrony Środowiska

Wybory uzupełniające do Rady Gminy

27 lipiec 2008

17 lipiec 2011

Plany rozwoju lokalnego

Referenda Gminne

21 września 2008 r.

Ogłoszenia Publiczne

Kontrole

2010 ROK

2011 ROK

2012 ROK

Oświadczenia majątkowe

Radni

2004 ROK

2005 ROK

2006 ROK - Pierwsze Oświadczenia

2006 ROK

2007 ROK

2008 ROK

2009 ROK

Na koniec kadencji 2006-2010

Pierwsze oświadczenia

2010 ROK

2011 ROK

2012 rok

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

2003 ROK

2004 ROK

2005 ROK

2006 ROK

2007 ROK

2008 ROK

2009 ROK

2010 ROK

2011 ROK

Pierwsze oświadczenie

2012 rok

Pracownicy Urzędu Gminy

2003 ROK

2004 ROK

2005 ROK

2006 ROK

2007 ROK

2008 ROK

2009 ROK

Pierwsze oświadczenia

2010 ROK

2011 ROK

2012 rok

Działalność gospodarcza

Ochrona srodowiska

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Oświata

Ewidencje i rejestry

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
Plac Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona


tel. 34/3555-018
tel. 34/3555-019
www.dabrowazielona.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.