Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Urząd Gminy 11103 razy
2.  Gmina 6888 razy
3.  Skład Rady Gminy 4261 razy
4.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 3946 razy
5.  Wójt Gminy 3923 razy
6.  Uchwała Nr XXXV/211/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Cielętniki 3709 razy
7.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 3112 razy
8.  XXX Sesja Rady Gminy 2981 razy
9.  Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 2966 razy
10.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 2963 razy
11.  Uchwała Nr XXXV/221/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Soborzyce 2760 razy
12.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 2729 razy
13.  WYNIKI WYBORÓW 2721 razy
14.  Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią tłocznią w miejscowości Dąbrowa Zielona etap I 2719 razy
15.  Statut Gminy 2691 razy
16.  Skład osobowy Komisji Rady Gminy 2616 razy
17.  Ogłoszenie o prztargu na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w ramach projektu pn. Słoneczna Dąbrowa Zielona 2486 razy
18.  Uchwała Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Św. Anna 2481 razy
19.  Plan Gospodarki Odpadami 2431 razy
20.  Uchwała Nr XXXV/214/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbek 2329 razy
21.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 2273 razy
22.  Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego 2269 razy
23.  Uchwała Nr XXXVIIII/246/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczkowice Kolonia 2192 razy
24.  Uchwała Nr IX/56/11 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/07 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia zmian Studium uwarunkowań i kierunków z 2024 razy
25.  Zarządzenie nr 0050.239.2013 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 15 lutego 2013 roku 2003 razy
26.  Uchwała Nr XXXV/220/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Raczkowice 2002 razy
27.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 1993 razy
28.  Podatek rolny 1991 razy
29.  Uchwała Nr XXXV/219/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Olbrachcice 1940 razy
30.  Podatek od nieruchomości 1937 razy
W sumie 92439 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Uchwały Rady kat. główna 11.8 %
2.  Zarządzenia Wójta kat. główna 7.9 %
3.  Przetargi kat. główna 4.9 %
4.  2009 ROK 3.6 %
5.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze kat. główna 3.1 %
6.  Zamówienia poniżej 130 tys. złotych kat. główna 2.8 %
7.  Prace Rady kat. główna 2.1 %
8.  2008 ROK 1.9 %
9.  2005 ROK 1.7 %
10.  Konkursy kat. główna 1.6 %
11.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 1.6 %
12.  Informacje bieżące kat. główna 1.5 %
13.  2011 ROK 1.3 %
14.  2007 ROK 1.3 %
15.  Budżet kat. główna 1.3 %
16.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 1.2 %
17.  Podatki i opłaty kat. główna 1.1 %
18.  2006 ROK 1 %
19.  Urząd Gminy kat. główna 1 %
20.  2010 ROK 0.9 %
21.  Ogłoszenia Publiczne kat. główna 0.8 %
22.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.8 %
23.  2009 rok 0.8 %
24.  Wybory samorządowe kat. główna 0.8 %
25.  2012 Rok 0.8 %
26.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.7 %
27.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy kat. główna 0.7 %
28.  Gmina kat. główna 0.7 %
29.  Dane kat. główna 0.7 %
30.  Rada kat. główna 0.7 %
31.  Mienie gminy kat. główna 0.7 %
32.  Wójt kat. główna 0.6 %
33.  Protokoły z Sesji 0.6 %
34.  Plany rozwoju lokalnego kat. główna 0.6 %
35.  Statut Gminy kat. główna 0.6 %
36.  2006-2009 rok 0.6 %
37.  Sesje i Komisje Rady 0.6 %
38.  Komisje Rady kat. główna 0.6 %
39.  2008 rok 0.6 %
40.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.6 %
41.  Nieruchomości gminne - sprzedaż lub wydzierżawienie kat. główna 0.5 %
42.  Informacje nieudostępnione kat. główna 0.5 %
43.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.5 %
44.  Ochrona Środowiska kat. główna 0.5 %
45.  2010 rok 0.5 %
46.  Wyszukiwarka kat. główna 0.4 %
47.  Redakcja Biuletynu kat. główna 0.4 %
48.  Wybory Parlamentarne kat. główna 0.4 %
49.  Instrukcja obsługi kat. główna 0.4 %
50.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0.4 %
51.  Gminny Ośrodek Kultury 0.4 %
52.  Program Ochrony Środowiska kat. główna 0.4 %
53.  Pracownicy Urzędu Gminy 0.3 %
54.  Plan Gospodarki Odpadami kat. główna 0.3 %
55.  Referenda Gminne kat. główna 0.3 %
56.  2011 r. 0.3 %
57.  Wybory Samorządowe 2006 0.3 %
58.  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 0.3 %
59.  Kontrole kat. główna 0.3 %
60.  Regulamin 0.3 %
61.  2007 ROK 0.3 %
62.  2008 ROK 0.3 %
63.  2003r. 0.2 %
64.  Szkoły 0.2 %
65.  2008r. 0.2 %
66.  19 październik 2007 0.2 %
67.  Zapewnienie dostępności kat. główna 0.2 %
68.  Cielętniki 0.2 %
69.  Olbrachcice 0.2 %
70.  2005r. 0.2 %
71.  2007r. 0.2 %
72.  2011 ROK 0.2 %
73.  Przedszkola 0.2 %
74.  Biblioteka 0.2 %
75.  Soborzyce 0.2 %
76.  2011 ROK 0.2 %
77.  Dąbrowa Zielona 0.2 %
78.  Wybory Prezydenckie kat. główna 0.2 %
79.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych kat. główna 0.2 %
80.  2011 r. 0.2 %
81.  Święta Anna 0.2 %
82.  2004r. 0.2 %
83.  2006r. 0.2 %
84.  2005 ROK 0.2 %
85.  Ulesie 0.2 %
86.  2007 r. 0.2 %
87.  Radni 0.2 %
88.  2006 ROK 0.2 %
89.  Skrzynka Podawcza 2 kat. główna 0.2 %
90.  Wybory Ławników Sądowych kat. główna 0.2 %
91.  2007 ROK 0.2 %
92.  2004 ROK 0.2 %
93.  2008 ROK 0.2 %
94.  Dąbek 0.2 %
95.  2005 ROK 0.2 %
96.  2005 ROK 0.2 %
97.  2003 ROK 0.2 %
98.  2006 ROK 0.2 %
99.  2008 r. 0.2 %
100.  2003 ROK 0.2 %
101.  Petycje kat. główna 0.2 %
102.  Wybory Samorządowe 2010 0.2 %
103.  2009 r. 0.2 %
104.  2011 rok 0.2 %
105.  2007 ROK 0.2 %
106.  2004 ROK 0.1 %
107.  2004 ROK 0.1 %
108.  2009 r. 0.1 %
109.  2010 ROK 0.1 %
110.  Sesja XXVI 0.1 %
111.  Sesja V 0.1 %
112.  2003 ROK 0.1 %
113.  2005 ROK 0.1 %
114.  Sprawozdania budżetowe kat. główna 0.1 %
115.  Sesja VI 0.1 %
116.  2009 ROK 0.1 %
117.  2012 rok 0.1 %
118.  Sesja XXI 0.1 %
119.  Sesja XXV 0.1 %
120.  2010 r. 0.1 %
121.  Sesja XIV 0.1 %
122.  Sesja XXIV 0.1 %
123.  Sesja VIII 0.1 %
124.  Sesja XVII 0.1 %
125.  2004 ROK 0.1 %
126.  2009 ROK 0.1 %
127.  Sesja XI 0.1 %
128.  Sesja XII 0.1 %
129.  2003 ROK 0.1 %
130.  2010 r. 0.1 %
131.  Sesja XX 0.1 %
132.  Sesja XXVII 0.1 %
133.  21 września 2008 r. 0.1 %
134.  Sesja XXII 0.1 %
135.  2004 ROK 0.1 %
136.  Sesja XIX 0.1 %
137.  Sesja XVIII 0.1 %
138.  Sesja VII 0.1 %
139.  Sesja XVI 0.1 %
140.  Sesja XV 0.1 %
141.  2005 ROK 0.1 %
142.  Sesja IX 0.1 %
143.  Sesja XXVIII 0.1 %
144.  2005 ROK 0.1 %
145.  Sesja XXXIII 0.1 %
146.  Sesja X 0.1 %
147.  2006 ROK 0.1 %
148.  Sesja XXIII 0.1 %
149.  Sesja XXXVII 0.1 %
150.  Sesja XXXI 0.1 %
151.  Sesja XXXV 0.1 %
152.  Sesja IV 0.1 %
153.  2008 ROK 0.1 %
154.  2004 ROK 0.1 %
155.  2008 ROK 0.1 %
156.  Sesja XIII 0.1 %
157.  Sesja XXIX 0.1 %
158.  2007 ROK 0.1 %
159.  Sesja XXXIV 0.1 %
160.  Sesja XXX 0.1 %
161.  Sesja XXXII 0.1 %
162.  Sesja VI 0.1 %
163.  Sesja XXXVI 0.1 %
164.  Sesja VII 0.1 %
165.  27 lipiec 2008 0.1 %
166.  Sesja XXXVIII 0.1 %
167.  Sesja II 0.1 %
168.  Sesja I 0.1 %
169.  2010 ROK 0.1 %
170.  Sesja V 0.1 %
171.  2006 ROK 0.1 %
172.  Sesja III 0.1 %
173.  2006 ROK - Pierwsze Oświadczenia 0.1 %
174.  2009 ROK 0.1 %
175.  2007 ROK 0.1 %
176.  2012 r. 0.1 %
177.  RODO kat. główna 0.1 %
178.  Sesja XIV 0.1 %
179.  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 0.1 %
180.  2010 ROK 0.1 %
181.  Sesja XIII 0.1 %
182.  Sesja XV 0.1 %
183.  Sesja XVI 0.1 %
184.  Sesja XII 0.1 %
185.  2009 ROK 0.1 %
186.  2006 ROK 0.1 %
187.  Sesja XXVII 0.1 %
188.  Sesja XVII 0.1 %
189.  Sesja XVIII 0.1 %
190.  2008 ROK 0.1 %
191.  2006 ROK 0.1 %
192.  Sesja XXXV 0.1 %
193.  Sesja XXX 0.1 %
194.  2007 ROK 0.1 %
195.  Sesja XX 0.1 %
196.  2007 ROK 0.1 %
197.  Sesja XXIII 0.1 %
198.  Sesja X 0.1 %
199.  Sesja XI 0.1 %
200.  2012 r. 0.1 %
201.  Sesja IX 0.1 %
202.  Sesja XIX 0.1 %
203.  Sesja XXVI 0.1 %
204.  Sesja XXXIX 0.1 %
205.  Sesja XXII 0.1 %
206.  Zarządzenia budżetowe kat. główna 0.1 %
207.  Sesja VIII 0.1 %
208.  Sesja XXIX 0.1 %
209.  Sesja XXXVII 0.1 %
210.  2008 ROK 0.1 %
211.  2011 ROK 0.1 %
212.  Sesja V 0.1 %
213.  Sesja XXV 0.1 %
214.  Sesja XXI 0.1 %
215.  2009 ROK 0.1 %
216.  Sesja XXIV 0.1 %
217.  Sesja VII 0.1 %
218.  Sesja XL 0.1 %
219.  Sesja XXVIII 0.1 %
220.  Sesja VI 0.1 %
221.  17 lipiec 2011 0.1 %
222.  Sesja XXXVI 0.1 %
223.  Sesja IX 0.1 %
224.  Sesja III 0.1 %
225.  Sesja VIII 0.1 %
226.  Sesja IV 0.1 %
227.  Sesja XLIII 0.1 %
228.  Sesja XLII 0.1 %
229.  Sesja XXXI 0.1 %
230.  Sesja XLV 0.1 %
231.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.1 %
232.  Pierwsze oświadczenia 0.1 %
233.  Sesja XLVI 0.1 %
234.  Sesja XLI 0.1 %
235.  Sesja XXXIV 0.1 %
236.  Sesja XLIV 0.1 %
237.  Sesja XXXII 0.1 %
238.  Na koniec kadencji 2006-2010 0.1 %
239.  2011 ROK 0.1 %
240.  2009 ROK 0.1 %
241.  Sesja II 0.1 %
242.  Sesja XXXVIII 0.1 %
243.  Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok 0.1 %
244.  2012 rok 0.1 %
245.  Sesja XXXIII 0.1 %
246.  2010 ROK 0.1 %
247.  Sesja XLVII 0.1 %
248.  Sesja I 0.1 %
249.  Pierwsze oświadczenia 0.1 %
250.  Sesja X 0.1 %
251.  Sesja XIII 0.1 %
252.  Sesja XI 0.1 %
253.  Zarządzenia budżetowe 0.1 %
254.  Sesja XV 0.1 %
255.  2012 ROK 0.1 %
256.  2010 ROK 0.1 %
257.  Oświata kat. główna 0.1 %
258.  2010 ROK 0.1 %
259.  2012 ROK 0.1 %
260.  Sesja XVI 0 %
261.  Ewidencja ludności i dowody osobiste kat. główna 0 %
262.  Działalność gospodarcza kat. główna 0 %
263.  Wybory do IZB Rolniczych kat. główna 0 %
264.  9 październik 2011 0 %
265.  Sesja XVIII 0 %
266.  Sesja XIV 0 %
267.  Ewidencje i rejestry kat. główna 0 %
268.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 0 %
269.  Rewitalizacja kat. główna 0 %
270.  Sesja XII 0 %
271.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej kat. główna 0 %
272.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
273.  Sesja XVII 0 %
274.  Strategia Rozwoju Gminy kat. główna 0 %
275.  Emisja Obligacji kat. główna 0 %
276.  Powszechny spis rolny 2020 r. kat. główna 0 %
277.  Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok 0 %
278.  Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r. kat. główna 0 %
279.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 0 %
280.  2011 ROK 0 %
281.  2012 rok 0 %
282.  Sesja XIX 0 %
283.  2012 rok 0 %
284.  Ochrona srodowiska kat. główna 0 %
285.  2010 ROK 0 %
286.  2012 ROK 0 %
287.  Sesja XXI 0 %
288.  2011 rok 0 %
289.  2012 rok 0 %
290.  Decyzje Środowiskowe 0 %
291.  Sesja XX 0 %
292.  Strategia Rozwoju Gminy kat. główna 0 %
293.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej kat. główna 0 %
294.  2012 rok 0 %
295.  2011 ROK 0 %
296.  2011 ROK 0 %
297.  2011 ROK 0 %
298.  2012 ROK 0 %
299.  Sesja XXXV 0 %
300.  2017 rok 0 %
301.  Sesja XXXIV 0 %
302.  2016 rok 0 %
303.  Sesja XXXIII 0 %
304.  Sesja XXXII 0 %
305.  Sesja XXX 0 %
306.  Sesja XXIX 0 %
307.  Sesja XXXI 0 %
308.  2016 rok 0 %
309.  2016 rok 0 %
310.  2018 r. 0 %
311.  2018 rok 0 %
312.  2018 rok 0 %
313.  Sesja XXXIX 0 %
314.  Sesja XXXVIII 0 %
315.  2018 rok 0 %
316.  Sesja XXXVII 0 %
317.  2018 rok 0 %
318.  2018 rok 0 %
319.  2018 rok 0 %
320.  2018 rok 0 %
321.  Sesja XXXVI 0 %
322.  2018 rok 0 %
323.  2018 rok 0 %
324.  2018 r. 0 %
325.  Sesja XL 0 %
326.  Sesja XXVIII 0 %
327.  Sesja XXVII 0 %
328.  2016 rok 0 %
329.  Sesja XVII 0 %
330.  Sesja XVI 0 %
331.  2016 ROK 0 %
332.  Sesja XV 0 %
333.  Sesja XIV 0 %
334.  2016 rok 0 %
335.  2016 rok 0 %
336.  2016 rok 0 %
337.  Sesja XIII 0 %
338.  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 0 %
339.  2016 rok 0 %
340.  2016 rok 0 %
341.  2014 rok 0 %
342.  Sesja XIX 0 %
343.  Sesja XX 0 %
344.  2015 rok 0 %
345.  2017 rok 0 %
346.  2017 rok 0 %
347.  2017 rok 0 %
348.  Sesja XXVI 0 %
349.  Sesja XXV 0 %
350.  2017 rok 0 %
351.  2017 rok 0 %
352.  2017 rok 0 %
353.  2017 rok 0 %
354.  Sesja XVIII 0 %
355.  2016 rok 0 %
356.  Sesja XXI 0 %
357.  2015 rok 0 %
358.  2015 rok 0 %
359.  2014 rok 0 %
360.  2022 rok 0 %
361.  2020 rok 0 %
362.  Sesja XVI 0 %
363.  Sesja XVIII 0 %
364.  2020 rok 0 %
365.  2020 rok 0 %
366.  2020 rok 0 %
367.  2020 rok 0 %
368.  2020 rok 0 %
369.  Sesja XV 0 %
370.  Sesja XIV 0 %
371.  Sesja XIII 0 %
372.  Sesja XII 0 %
373.  Sesja XI 0 %
374.  13 października 2019 r. 0 %
375.  2018 rok 0 %
376.  2018 rok 0 %
377.  2020 rok 0 %
378.  10 maja 2020 0 %
379.  Sesja XXXVII 0 %
380.  Sesja XXXVI 0 %
381.  Sesja XXXV 0 %
382.  Sesja XXXIV 0 %
383.  Sesja XXXIII 0 %
384.  Sesja XXXII 0 %
385.  2021 r. 0 %
386.  Sesja XXXI 0 %
387.  2020 rok 0 %
388.  2020 rok 0 %
389.  2020 rok 0 %
390.  Sesja XXX 0 %
391.  Sesja XXIX 0 %
392.  Sesja XVII 0 %
393.  2020 rok 0 %
394.  2020 rok 0 %
395.  Oświadczenia za 2018 rok 0 %
396.  Sesja X 0 %
397.  Sesja III 0 %
398.  Sesja II 0 %
399.  2019 rok 0 %
400.  2019 rok 0 %
401.  2019 rok 0 %
402.  Archiwalne nagrania obrad 0 %
403.  Sesja I 0 %
404.  Sesja XLV 0 %
405.  Sesja XLIV 0 %
406.  Sesja XLIII 0 %
407.  Wybory Samorządowe 2018 0 %
408.  Sesja XLII 0 %
409.  2017 ROK 0 %
410.  2017 ROK 0 %
411.  2017 ROK 0 %
412.  Sesja XLI 0 %
413.  Sesja IV 0 %
414.  2019 rok 0 %
415.  Sesja IX 0 %
416.  Sesja VIII 0 %
417.  2019_rok 0 %
418.  2019 rok 0 %
419.  2019 rok 0 %
420.  2019 rok 0 %
421.  Sesja VII 0 %
422.  Pierwsze oświadczenia VIII kadencji 0 %
423.  2019 rok 0 %
424.  Pierwsze oświadczenia VIII kadencji 0 %
425.  26 maj 2019 r. 0 %
426.  Sesja VI 0 %
427.  2019 rok 0 %
428.  2019 rok 0 %
429.  Sesja V 0 %
430.  2019 rok 0 %
431.  2018 rok 0 %
432.  Sesja XXXV 0 %
433.  Sesja XXVI 0 %
434.  2021 rok 0 %
435.  Sesja XXVI 0 %
436.  2021 rok 0 %
437.  Sesja XXV 0 %
438.  Sesja XXIV 0 %
439.  Sesja XXIII 0 %
440.  2019 rok 0 %
441.  2019 rok 0 %
442.  2019 rok 0 %
443.  Sesja XXII 0 %
444.  2020 rok 0 %
445.  2020 rok 0 %
446.  Sesja XXI 0 %
447.  Sesja XX 0 %
448.  Sesja XIX 0 %
449.  2021 rok 0 %
450.  2021 rok 0 %
451.  Sesja XXXIV 0 %
452.  Sesja XXXIII 0 %
453.  Sesja XXXII 0 %
454.  2012 rok 0 %
455.  2012 rok 0 %
456.  2012 rok 0 %
457.  Sesja XXXI 0 %
458.  18 lipiec 2021 r. 0 %
459.  Sesja XXVIII 0 %
460.  2021 rok 0 %
461.  2021 rok 0 %
462.  2021 rok 0 %
463.  Sesja XXVII 0 %
464.  2021 rok 0 %
465.  2021 rok 0 %
466.  2021 rok 0 %
467.  28 czerwca 2020 0 %
468.  Budowa budynków inwentarskich kurników wraz z niezbędną infrastrukturą 0 %
469.  Sesja XXIII 0 %
470.  Sesja XXII 0 %
471.  2013 rok 0 %
472.  2013 rok 0 %
473.  Sesja XXVII 0 %
474.  Sesja XXVI 0 %
475.  2013 Rok 0 %
476.  2013 Rok 0 %
477.  Konsultacje projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 0 %
478.  Sesja XXV 0 %
479.  Sesja XXIV 0 %
480.  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwał 0 %
481.  2019 rok 0 %
482.  Konsultacje w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i liczby radnych wybieranych w okręgach 0 %
483.  Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok 0 %
484.  Sesja XXIII 0 %
485.  2017 rok 0 %
486.  2017 rok 0 %
487.  2020 rok 0 %
488.  Sesja XXX 0 %
489.  2013 ROK 0 %
490.  Sesja XXIX 0 %
491.  Sesja XXVIII 0 %
492.  2013 rok 0 %
493.  2013 rok 0 %
494.  2013 rok 0 %
495.  Ponowne Konsultacje projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 0 %
496.  2013 rok 0 %
497.  2013 rok 0 %
498.  Pierwsze oświadczenie 0 %
499.  2017 rok 0 %
500.  9 kwiecień 2017 r. 0 %
501.  Sesja XXIV 0 %
502.  2017 rok 0 %
503.  Sesja XXII 0 %
504.  Sesja XXXVI 0 %
505.  2014 rok 0 %
506.  Pierwsze oświadczenia 0 %
507.  10 maja 2015 0 %
508.  Sesja IV 0 %
509.  2015 ROK 0 %
510.  Sesja III 0 %
511.  2014 ROK 0 %
512.  2013 ROK 0 %
513.  2015 rok 0 %
514.  Na koniec kadencji 2010-2014 0 %
515.  2015 rok 0 %
516.  2015 rok 0 %
517.  Na koniec kadencji 2010-2014 0 %
518.  2015 rok 0 %
519.  2015 rok 0 %
520.  Sesja II 0 %
521.  2015 rok 0 %
522.  Pierwsze oświadczenia 2014 0 %
523.  2015 rok 0 %
524.  Sesja XII 0 %
525.  2015 rok 0 %
526.  2016 rok 0 %
527.  2016 rok 0 %
528.  2016 rok 0 %
529.  2015 rok 0 %
530.  Sesja XI 0 %
531.  Sesja X 0 %
532.  Sesja IX 0 %
533.  Sesja VIII 0 %
534.  25 październik 2015 r. 0 %
535.  Konkurs 0 %
536.  Sesja VII 0 %
537.  Sesja VI 0 %
538.  Sesja V 0 %
539.  2015 ROK 0 %
540.  Sesja I 0 %
541.  2015 0 %
542.  25 maj 2014 r. 0 %
543.  2014 rok 0 %
544.  Sesja XLV 0 %
545.  Sesja XLIV 0 %
546.  2014 rok 0 %
547.  2014 rok 0 %
548.  Sesja XLIII 0 %
549.  Sesja XLII 0 %
550.  Sesja XLI 0 %
551.  Sesja XL 0 %
552.  2014 rok 0 %
553.  2014 rok 0 %
554.  2014 rok 0 %
555.  2014 rok 0 %
556.  Sesja XXXIX 0 %
557.  Sesja XXXVIII 0 %
558.  Sesja XLVI 0 %
559.  Sesja XLVII 0 %
560.  Sesja LIV 0 %
561.  2015 rok 0 %
562.  Sesja LIII 0 %
563.  Sesja LII 0 %
564.  Sesja LI 0 %
565.  2014 rok 0 %
566.  Wybory Samorządowe 2014 0 %
567.  Sesja L 0 %
568.  2013 rok 0 %
569.  2013 rok 0 %
570.  2013 rok 0 %
571.  2013 rok 0 %
572.  2014 rok 0 %
573.  Sesja XLIX 0 %
574.  Sesja XLVIII 0 %
575.  2014 rok 0 %
576.  Sesja XXXVII 0 %
Oficjalna strona www
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
Plac Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona


tel. 34/3555-018
tel. 34/3555-019
www.dabrowazielona.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.