Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Urząd Gminy 11528 razy
2.  Gmina 7120 razy
3.  Skład Rady Gminy 4463 razy
4.  Wójt Gminy 4129 razy
5.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 4096 razy
6.  Uchwała Nr XXXV/211/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Cielętniki 3929 razy
7.  Ogłoszenie o przetargu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona 3519 razy
8.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 3259 razy
9.  XXX Sesja Rady Gminy 3067 razy
10.  Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 3062 razy
11.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 3056 razy
12.  Uchwała Nr XXXV/221/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Soborzyce 2870 razy
13.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 2801 razy
14.  Statut Gminy 2788 razy
15.  WYNIKI WYBORÓW 2788 razy
16.  Skład osobowy Komisji Rady Gminy 2738 razy
17.  Uchwała Nr XXXV/214/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbek 2594 razy
18.  Uchwała Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Św. Anna 2565 razy
19.  Ogłoszenie o prztargu na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w ramach projektu pn. Słoneczna Dąbrowa Zielona 2551 razy
20.  Plan Gospodarki Odpadami 2506 razy
21.  Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego 2382 razy
22.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 2338 razy
23.  Uchwała Nr XXXVIIII/246/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczkowice Kolonia 2253 razy
24.  Uchwała Nr IX/56/11 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/07 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia zmian Studium uwarunkowań i kierunków z 2135 razy
25.  Zarządzenie nr 0050.239.2013 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 15 lutego 2013 roku 2096 razy
26.  Uchwała Nr XXXV/220/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Raczkowice 2085 razy
27.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2064 razy
28.  Podatek rolny 2057 razy
29.  Uchwała Nr XXXV/219/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Olbrachcice 2051 razy
30.  Podatek od nieruchomości 2008 razy
W sumie 96898 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Uchwały Rady kat. główna 15.7 %
2.  Zarządzenia Wójta kat. główna 10.5 %
3.  Przetargi kat. główna 5 %
4.  Zamówienia poniżej 130 tys. złotych kat. główna 3.2 %
5.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze kat. główna 3.1 %
6.  2009 ROK 3 %
7.  Prace Rady kat. główna 2.4 %
8.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 1.7 %
9.  2008 ROK 1.6 %
10.  Konkursy kat. główna 1.6 %
11.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 1.5 %
12.  Informacje bieżące kat. główna 1.5 %
13.  2005 ROK 1.4 %
14.  Budżet kat. główna 1.4 %
15.  Podatki i opłaty kat. główna 1.2 %
16.  2011 ROK 1.1 %
17.  2007 ROK 1.1 %
18.  Wybory samorządowe kat. główna 0.9 %
19.  Urząd Gminy kat. główna 0.9 %
20.  2006 ROK 0.8 %
21.  Ogłoszenia Publiczne kat. główna 0.8 %
22.  2010 ROK 0.8 %
23.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy kat. główna 0.7 %
24.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.7 %
25.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.7 %
26.  Nieruchomości gminne - sprzedaż lub wydzierżawienie kat. główna 0.7 %
27.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.7 %
28.  2009 rok 0.6 %
29.  Mienie gminy kat. główna 0.6 %
30.  2012 Rok 0.6 %
31.  Gmina kat. główna 0.6 %
32.  Dane kat. główna 0.6 %
33.  Rada kat. główna 0.6 %
34.  Ochrona Środowiska kat. główna 0.6 %
35.  Wójt kat. główna 0.5 %
36.  Statut Gminy kat. główna 0.5 %
37.  Plany rozwoju lokalnego kat. główna 0.5 %
38.  Wybory Parlamentarne kat. główna 0.5 %
39.  Protokoły z Sesji 0.5 %
40.  Komisje Rady kat. główna 0.5 %
41.  2006-2009 rok 0.5 %
42.  Sesje i Komisje Rady 0.5 %
43.  2008 rok 0.5 %
44.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.4 %
45.  Informacje nieudostępnione kat. główna 0.4 %
46.  2010 rok 0.4 %
47.  Wyszukiwarka kat. główna 0.4 %
48.  Redakcja Biuletynu kat. główna 0.4 %
49.  Program Ochrony Środowiska kat. główna 0.3 %
50.  Instrukcja obsługi kat. główna 0.3 %
51.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0.3 %
52.  Referenda Gminne kat. główna 0.3 %
53.  Gminny Ośrodek Kultury 0.3 %
54.  Plan Gospodarki Odpadami kat. główna 0.3 %
55.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych kat. główna 0.3 %
56.  Wybory Prezydenckie kat. główna 0.3 %
57.  Pracownicy Urzędu Gminy 0.3 %
58.  2011 r. 0.3 %
59.  Kontrole kat. główna 0.3 %
60.  Wybory Samorządowe 2006 0.2 %
61.  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 0.2 %
62.  Regulamin 0.2 %
63.  2007 ROK 0.2 %
64.  Petycje kat. główna 0.2 %
65.  2008 ROK 0.2 %
66.  Zapewnienie dostępności kat. główna 0.2 %
67.  2003r. 0.2 %
68.  Szkoły 0.2 %
69.  2008r. 0.2 %
70.  19 październik 2007 0.2 %
71.  Sprawozdania budżetowe kat. główna 0.2 %
72.  Cielętniki 0.2 %
73.  Olbrachcice 0.2 %
74.  Wybory Ławników Sądowych kat. główna 0.2 %
75.  2005r. 0.2 %
76.  2007r. 0.2 %
77.  2011 ROK 0.2 %
78.  Przedszkola 0.2 %
79.  Biblioteka 0.2 %
80.  Soborzyce 0.2 %
81.  2011 ROK 0.2 %
82.  Dąbrowa Zielona 0.2 %
83.  2011 r. 0.2 %
84.  Święta Anna 0.2 %
85.  2004r. 0.2 %
86.  2006r. 0.2 %
87.  2005 ROK 0.2 %
88.  Ulesie 0.2 %
89.  2007 r. 0.2 %
90.  Skrzynka Podawcza 2 kat. główna 0.2 %
91.  Radni 0.2 %
92.  2006 ROK 0.1 %
93.  2007 ROK 0.1 %
94.  2004 ROK 0.1 %
95.  2008 ROK 0.1 %
96.  Dąbek 0.1 %
97.  2005 ROK 0.1 %
98.  2005 ROK 0.1 %
99.  RODO kat. główna 0.1 %
100.  2003 ROK 0.1 %
101.  2006 ROK 0.1 %
102.  2008 r. 0.1 %
103.  2003 ROK 0.1 %
104.  Wybory Samorządowe 2010 0.1 %
105.  2009 r. 0.1 %
106.  2011 rok 0.1 %
107.  2007 ROK 0.1 %
108.  2004 ROK 0.1 %
109.  2004 ROK 0.1 %
110.  2009 r. 0.1 %
111.  Zarządzenia budżetowe kat. główna 0.1 %
112.  2010 ROK 0.1 %
113.  Sesja XXVI 0.1 %
114.  Sesja V 0.1 %
115.  2003 ROK 0.1 %
116.  2005 ROK 0.1 %
117.  Sesja VI 0.1 %
118.  2009 ROK 0.1 %
119.  2012 rok 0.1 %
120.  Sesja XXI 0.1 %
121.  Sesja XXV 0.1 %
122.  Emisja Obligacji kat. główna 0.1 %
123.  2010 r. 0.1 %
124.  Sesja XIV 0.1 %
125.  Sesja XXIV 0.1 %
126.  Sesja VIII 0.1 %
127.  Sesja XVII 0.1 %
128.  2004 ROK 0.1 %
129.  2009 ROK 0.1 %
130.  Sesja XI 0.1 %
131.  Sesja XII 0.1 %
132.  2003 ROK 0.1 %
133.  2010 r. 0.1 %
134.  Sesja XX 0.1 %
135.  Sesja XXVII 0.1 %
136.  21 września 2008 r. 0.1 %
137.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.1 %
138.  Sesja XXII 0.1 %
139.  2004 ROK 0.1 %
140.  Sesja XIX 0.1 %
141.  Sesja XVIII 0.1 %
142.  Sesja VII 0.1 %
143.  Sesja XVI 0.1 %
144.  Sesja XV 0.1 %
145.  2005 ROK 0.1 %
146.  Sesja IX 0.1 %
147.  Sesja XXVIII 0.1 %
148.  2005 ROK 0.1 %
149.  Sesja XXXIII 0.1 %
150.  Sesja X 0.1 %
151.  2006 ROK 0.1 %
152.  Sesja XXIII 0.1 %
153.  Sesja XXXVII 0.1 %
154.  Sesja XXXI 0.1 %
155.  Sesja XXXV 0.1 %
156.  Sesja IV 0.1 %
157.  2008 ROK 0.1 %
158.  2004 ROK 0.1 %
159.  2008 ROK 0.1 %
160.  Sesja XIII 0.1 %
161.  Sesja XXIX 0.1 %
162.  2007 ROK 0.1 %
163.  Sesja XXXIV 0.1 %
164.  Sesja XXX 0.1 %
165.  Sesja XXXII 0.1 %
166.  Sesja VI 0.1 %
167.  Sesja XXXVI 0.1 %
168.  Sesja VII 0.1 %
169.  27 lipiec 2008 0.1 %
170.  Sesja XXXVIII 0.1 %
171.  Sesja II 0.1 %
172.  Sesja I 0.1 %
173.  2010 ROK 0.1 %
174.  Sesja V 0.1 %
175.  2006 ROK 0.1 %
176.  Sesja III 0.1 %
177.  2006 ROK - Pierwsze Oświadczenia 0.1 %
178.  2009 ROK 0.1 %
179.  2007 ROK 0.1 %
180.  2012 r. 0.1 %
181.  Sesja XIV 0.1 %
182.  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 0.1 %
183.  2010 ROK 0.1 %
184.  Oświata kat. główna 0.1 %
185.  Sesja XIII 0.1 %
186.  Sesja XV 0.1 %
187.  Sesja XVI 0.1 %
188.  Sesja XII 0.1 %
189.  2009 ROK 0.1 %
190.  2006 ROK 0.1 %
191.  Sesja XXVII 0.1 %
192.  Sesja XVII 0.1 %
193.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej kat. główna 0.1 %
194.  Sesja XVIII 0.1 %
195.  2008 ROK 0.1 %
196.  2006 ROK 0.1 %
197.  Sesja XXXV 0.1 %
198.  Sesja XXX 0.1 %
199.  2007 ROK 0.1 %
200.  Sesja XX 0.1 %
201.  2007 ROK 0.1 %
202.  Sesja XXIII 0.1 %
203.  Sesja X 0.1 %
204.  Sesja XI 0.1 %
205.  2012 r. 0.1 %
206.  Sesja IX 0.1 %
207.  Sesja XIX 0.1 %
208.  Sesja XXVI 0.1 %
209.  Sesja XXXIX 0.1 %
210.  Sesja XXII 0.1 %
211.  Sesja XXIX 0.1 %
212.  Sesja VIII 0.1 %
213.  Sesja XXXVII 0.1 %
214.  2008 ROK 0.1 %
215.  2011 ROK 0.1 %
216.  Sesja V 0.1 %
217.  Sesja XXV 0.1 %
218.  Sesja XXI 0.1 %
219.  2009 ROK 0.1 %
220.  Sesja XXIV 0.1 %
221.  Sesja VII 0.1 %
222.  Ewidencja ludności i dowody osobiste kat. główna 0.1 %
223.  Sesja XL 0.1 %
224.  Sesja XXVIII 0.1 %
225.  Sesja VI 0.1 %
226.  17 lipiec 2011 0.1 %
227.  Sesja XXXVI 0.1 %
228.  Sesja IX 0.1 %
229.  Działalność gospodarcza kat. główna 0.1 %
230.  Sesja III 0.1 %
231.  Wybory do IZB Rolniczych kat. główna 0.1 %
232.  Sesja VIII 0.1 %
233.  Sesja IV 0.1 %
234.  Sesja XLIII 0.1 %
235.  Ewidencje i rejestry kat. główna 0.1 %
236.  Sesja XLII 0.1 %
237.  Sesja XXXI 0.1 %
238.  Sesja XLV 0.1 %
239.  Pierwsze oświadczenia 0.1 %
240.  Sesja XLVI 0.1 %
241.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
242.  Sesja XLI 0.1 %
243.  Sesja XXXIV 0.1 %
244.  Sesja XLIV 0.1 %
245.  Sesja XXXII 0.1 %
246.  Na koniec kadencji 2006-2010 0.1 %
247.  2011 ROK 0.1 %
248.  2009 ROK 0.1 %
249.  Sesja II 0.1 %
250.  Sesja XXXVIII 0.1 %
251.  Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok 0.1 %
252.  Sesja XXXIII 0.1 %
253.  2012 rok 0.1 %
254.  2010 ROK 0.1 %
255.  Sesja XLVII 0.1 %
256.  Sesja I 0.1 %
257.  Rewitalizacja kat. główna 0.1 %
258.  Strategia Rozwoju Gminy kat. główna 0.1 %
259.  Pierwsze oświadczenia 0.1 %
260.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 0 %
261.  Sesja X 0 %
262.  Sesja XIII 0 %
263.  Sesja XI 0 %
264.  Zarządzenia budżetowe 0 %
265.  Sesja XV 0 %
266.  2012 ROK 0 %
267.  2010 ROK 0 %
268.  2010 ROK 0 %
269.  2012 ROK 0 %
270.  Powszechny spis rolny 2020 r. kat. główna 0 %
271.  Sesja XVI 0 %
272.  9 październik 2011 0 %
273.  Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r. kat. główna 0 %
274.  Sesja XVIII 0 %
275.  Sesja XIV 0 %
276.  Sesja XII 0 %
277.  Sesja XVII 0 %
278.  Ochrona srodowiska kat. główna 0 %
279.  Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok 0 %
280.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 0 %
281.  2011 ROK 0 %
282.  2012 rok 0 %
283.  Sesja XIX 0 %
284.  2012 rok 0 %
285.  2010 ROK 0 %
286.  Strategia Rozwoju Gminy kat. główna 0 %
287.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej kat. główna 0 %
288.  2012 ROK 0 %
289.  Sesja XXI 0 %
290.  2011 rok 0 %
291.  2012 rok 0 %
292.  Decyzje Środowiskowe 0 %
293.  Sesja XX 0 %
294.  2022 rok kat. główna 0 %
295.  2012 rok 0 %
296.  2011 ROK 0 %
297.  2011 ROK 0 %
298.  2011 ROK 0 %
299.  2012 ROK 0 %
300.  2018 rok 0 %
301.  Sesja XXXIII 0 %
302.  Sesja XXXVI 0 %
303.  2018 rok 0 %
304.  2018 rok 0 %
305.  2017 rok 0 %
306.  2018 r. 0 %
307.  Sesja XXXV 0 %
308.  2017 rok 0 %
309.  Sesja XXXIV 0 %
310.  2018 rok 0 %
311.  2018 rok 0 %
312.  2017 ROK 0 %
313.  2017 ROK 0 %
314.  2017 ROK 0 %
315.  Wybory Samorządowe 2018 0 %
316.  Sesja XLI 0 %
317.  2018 rok 0 %
318.  Sesja XL 0 %
319.  2018 rok 0 %
320.  2018 rok 0 %
321.  Sesja XXXIX 0 %
322.  Sesja XXXVIII 0 %
323.  2018 r. 0 %
324.  2018 rok 0 %
325.  Sesja XXXVII 0 %
326.  2018 rok 0 %
327.  Sesja XLII 0 %
328.  Sesja XXXII 0 %
329.  2015 rok 0 %
330.  2015 rok 0 %
331.  2015 rok 0 %
332.  Sesja XX 0 %
333.  Sesja XIX 0 %
334.  2016 rok 0 %
335.  Sesja XVIII 0 %
336.  Sesja XVII 0 %
337.  Sesja XVI 0 %
338.  2016 ROK 0 %
339.  Sesja XV 0 %
340.  Sesja XIV 0 %
341.  2016 rok 0 %
342.  2016 rok 0 %
343.  2016 rok 0 %
344.  Sesja XIII 0 %
345.  Sesja XXI 0 %
346.  2016 rok 0 %
347.  Sesja XXXI 0 %
348.  2016 rok 0 %
349.  2016 rok 0 %
350.  2016 rok 0 %
351.  Sesja XXX 0 %
352.  Sesja XXIX 0 %
353.  Sesja XXVIII 0 %
354.  Sesja XXVII 0 %
355.  2017 rok 0 %
356.  2017 rok 0 %
357.  2017 rok 0 %
358.  Sesja XXVI 0 %
359.  Sesja XXV 0 %
360.  2017 rok 0 %
361.  2017 rok 0 %
362.  2017 rok 0 %
363.  Sesja X 0 %
364.  Sesja XLIII 0 %
365.  2022 rok 0 %
366.  Sesja XXXI 0 %
367.  2020 rok 0 %
368.  2020 rok 0 %
369.  2020 rok 0 %
370.  Sesja XXX 0 %
371.  Sesja XXIX 0 %
372.  Sesja XVII 0 %
373.  2020 rok 0 %
374.  2020 rok 0 %
375.  10 maja 2020 0 %
376.  2020 rok 0 %
377.  2020 rok 0 %
378.  Sesja XVI 0 %
379.  Sesja XVIII 0 %
380.  2020 rok 0 %
381.  2020 rok 0 %
382.  2021 r. 0 %
383.  Sesja XXXII 0 %
384.  Sesja XXXIII 0 %
385.  Sesja XLI 0 %
386.  Sesja XL 0 %
387.  2022 rok 0 %
388.  Sesja XXXIX 0 %
389.  Sesja XXXVIII 0 %
390.  2022 rok 0 %
391.  2022 rok 0 %
392.  2022 rok 0 %
393.  2022 rok 0 %
394.  2022 rok 0 %
395.  2022 rok 0 %
396.  2022 rok 0 %
397.  Sesja XXXVII 0 %
398.  Sesja XXXVI 0 %
399.  Sesja XXXV 0 %
400.  Sesja XXXIV 0 %
401.  2020 rok 0 %
402.  2020 rok 0 %
403.  2020 rok 0 %
404.  26 maj 2019 r. 0 %
405.  Sesja VI 0 %
406.  2019 rok 0 %
407.  2019 rok 0 %
408.  Sesja V 0 %
409.  2019 rok 0 %
410.  2019 rok 0 %
411.  Sesja IV 0 %
412.  Sesja III 0 %
413.  Sesja II 0 %
414.  2019 rok 0 %
415.  2019 rok 0 %
416.  2019 rok 0 %
417.  Archiwalne nagrania obrad 0 %
418.  Sesja I 0 %
419.  Sesja XLV 0 %
420.  Pierwsze oświadczenia VIII kadencji 0 %
421.  2019 rok 0 %
422.  Pierwsze oświadczenia VIII kadencji 0 %
423.  Sesja XV 0 %
424.  Sesja XIV 0 %
425.  Sesja XIII 0 %
426.  Sesja XII 0 %
427.  Sesja XI 0 %
428.  13 października 2019 r. 0 %
429.  2018 rok 0 %
430.  2018 rok 0 %
431.  Oświadczenia za 2018 rok 0 %
432.  Sesja IX 0 %
433.  Sesja VIII 0 %
434.  2019_rok 0 %
435.  2019 rok 0 %
436.  2019 rok 0 %
437.  2019 rok 0 %
438.  Sesja VII 0 %
439.  Sesja XLIV 0 %
440.  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 0 %
441.  Sesja XXXVII 0 %
442.  2021 rok 0 %
443.  Sesja XXVI 0 %
444.  2021 rok 0 %
445.  Sesja XXVI 0 %
446.  2021 rok 0 %
447.  Sesja XXV 0 %
448.  Sesja XXIV 0 %
449.  Sesja XXIII 0 %
450.  2019 rok 0 %
451.  2019 rok 0 %
452.  2019 rok 0 %
453.  Sesja XXII 0 %
454.  2020 rok 0 %
455.  2020 rok 0 %
456.  Sesja XXI 0 %
457.  Sesja XX 0 %
458.  2021 rok 0 %
459.  2021 rok 0 %
460.  2021 rok 0 %
461.  Sesja XXXVI 0 %
462.  Sesja XXXV 0 %
463.  Sesja XXXIV 0 %
464.  Sesja XXXIII 0 %
465.  Sesja XXXII 0 %
466.  2012 rok 0 %
467.  2012 rok 0 %
468.  2012 rok 0 %
469.  Sesja XXXI 0 %
470.  18 lipiec 2021 r. 0 %
471.  Sesja XXVIII 0 %
472.  2021 rok 0 %
473.  2021 rok 0 %
474.  2021 rok 0 %
475.  Sesja XXVII 0 %
476.  2021 rok 0 %
477.  Sesja XIX 0 %
478.  28 czerwca 2020 0 %
479.  Sesja XXIII 0 %
480.  Sesja XXII 0 %
481.  2013 rok 0 %
482.  2013 rok 0 %
483.  Sesja XXVII 0 %
484.  Sesja XXVI 0 %
485.  2013 Rok 0 %
486.  2013 Rok 0 %
487.  Konsultacje projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 0 %
488.  Sesja XXV 0 %
489.  Sesja XXIV 0 %
490.  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwał 0 %
491.  2019 rok 0 %
492.  Konsultacje w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i liczby radnych wybieranych w okręgach 0 %
493.  Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok 0 %
494.  Sesja XXIII 0 %
495.  2017 rok 0 %
496.  2017 rok 0 %
497.  2017 rok 0 %
498.  Budowa budynków inwentarskich kurników wraz z niezbędną infrastrukturą 0 %
499.  2020 rok 0 %
500.  Sesja XXX 0 %
501.  2013 ROK 0 %
502.  Sesja XXIX 0 %
503.  Sesja XXVIII 0 %
504.  2013 rok 0 %
505.  2013 rok 0 %
506.  2013 rok 0 %
507.  Ponowne Konsultacje projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 0 %
508.  2013 rok 0 %
509.  2013 rok 0 %
510.  Pierwsze oświadczenie 0 %
511.  2017 rok 0 %
512.  9 kwiecień 2017 r. 0 %
513.  Sesja XXIV 0 %
514.  Sesja XXII 0 %
515.  Sesja XXXVIII 0 %
516.  2016 rok 0 %
517.  2015 ROK 0 %
518.  2015 rok 0 %
519.  Pierwsze oświadczenia 2014 0 %
520.  Pierwsze oświadczenia 0 %
521.  10 maja 2015 0 %
522.  Sesja IV 0 %
523.  2015 ROK 0 %
524.  Sesja III 0 %
525.  2014 ROK 0 %
526.  2013 ROK 0 %
527.  2015 rok 0 %
528.  Na koniec kadencji 2010-2014 0 %
529.  2015 rok 0 %
530.  2015 rok 0 %
531.  Na koniec kadencji 2010-2014 0 %
532.  2015 rok 0 %
533.  Sesja V 0 %
534.  Sesja VI 0 %
535.  Sesja VII 0 %
536.  2016 rok 0 %
537.  2014 rok 0 %
538.  2014 rok 0 %
539.  2014 rok 0 %
540.  Sesja XII 0 %
541.  2015 rok 0 %
542.  2016 rok 0 %
543.  2016 rok 0 %
544.  2016 rok 0 %
545.  2015 rok 0 %
546.  Sesja XI 0 %
547.  Sesja X 0 %
548.  Sesja IX 0 %
549.  Sesja VIII 0 %
550.  25 październik 2015 r. 0 %
551.  Konkurs 0 %
552.  2015 rok 0 %
553.  Sesja II 0 %
554.  Sesja XLVII 0 %
555.  Sesja XLVI 0 %
556.  25 maj 2014 r. 0 %
557.  2014 rok 0 %
558.  Sesja XLV 0 %
559.  Sesja XLIV 0 %
560.  2014 rok 0 %
561.  2014 rok 0 %
562.  Sesja XLIII 0 %
563.  Sesja XLII 0 %
564.  Sesja XLI 0 %
565.  Sesja XL 0 %
566.  2014 rok 0 %
567.  2014 rok 0 %
568.  2014 rok 0 %
569.  2014 rok 0 %
570.  2014 rok 0 %
571.  Sesja XLVIII 0 %
572.  Sesja XLIX 0 %
573.  2015 rok 0 %
574.  Sesja I 0 %
575.  2015 0 %
576.  Sesja LIV 0 %
577.  2015 rok 0 %
578.  Sesja LIII 0 %
579.  Sesja LII 0 %
580.  Sesja LI 0 %
581.  2014 rok 0 %
582.  Wybory Samorządowe 2014 0 %
583.  Sesja L 0 %
584.  2013 rok 0 %
585.  2013 rok 0 %
586.  2013 rok 0 %
587.  2013 rok 0 %
588.  2014 rok 0 %
589.  Sesja XXXIX 0 %
Oficjalna strona www
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
Plac Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona


tel. 34/3555-018
tel. 34/3555-019
www.dabrowazielona.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.