Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Urząd Gminy 12465 razy
2.  Gmina 7576 razy
3.  Skład Rady Gminy 4976 razy
4.  Wójt Gminy 4567 razy
5.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 4438 razy
6.  Uchwała Nr XXXV/211/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Cielętniki 4245 razy
7.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 3521 razy
8.  Skład osobowy Komisji Rady Gminy 3293 razy
9.  XXX Sesja Rady Gminy 3265 razy
10.  Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 3240 razy
11.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 3223 razy
12.  Uchwała Nr XXXV/221/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Soborzyce 3125 razy
13.  Uchwała Nr XXXV/214/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbek 2983 razy
14.  Statut Gminy 2976 razy
15.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 2926 razy
16.  WYNIKI WYBORÓW 2911 razy
17.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich 2896 razy
18.  Uchwała Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Św. Anna 2714 razy
19.  Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego 2649 razy
20.  Plan Gospodarki Odpadami 2638 razy
21.  Uchwała Nr XXXVIIII/246/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczkowice Kolonia 2378 razy
22.  Zarządzenie nr 0050.239.2013 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 15 lutego 2013 roku 2293 razy
23.  Uchwała Nr IX/56/11 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/07 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia zmian Studium uwarunkowań i kierunków z 2270 razy
24.  Uchwała Nr XXXV/219/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Olbrachcice 2247 razy
25.  Uchwała Nr XXXV/220/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Raczkowice 2223 razy
26.  Uchwała nr XXVII/176/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 28 grudnia 2012 roku 2189 razy
27.  Podatek rolny 2185 razy
28.  Zarządzenie Nr 0050.242.2013 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 27 lutego 2013 roku 2182 razy
29.  Zarządzenie nr 0050.232.2012 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 31 grudnia 2012 roku 2178 razy
30.  Podatek od nieruchomości 2141 razy
W sumie 102913 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Uchwały Rady kat. główna 20.5 %
2.  Zarządzenia Wójta kat. główna 13 %
3.  Przetargi kat. główna 5.5 %
4.  Zamówienia poniżej 130 tys. złotych kat. główna 3.9 %
5.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze kat. główna 3.1 %
6.  Prace Rady kat. główna 2.7 %
7.  2009 ROK 2.1 %
8.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 2 %
9.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 1.9 %
10.  Konkursy kat. główna 1.7 %
11.  Budżet kat. główna 1.4 %
12.  Informacje bieżące kat. główna 1.3 %
13.  Podatki i opłaty kat. główna 1.3 %
14.  2008 ROK 1.1 %
15.  Wybory samorządowe kat. główna 1.1 %
16.  2005 ROK 1 %
17.  Nieruchomości gminne - sprzedaż lub wydzierżawienie kat. główna 1 %
18.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.8 %
19.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy kat. główna 0.8 %
20.  2011 ROK 0.8 %
21.  2007 ROK 0.8 %
22.  Ogłoszenia Publiczne kat. główna 0.7 %
23.  Urząd Gminy kat. główna 0.7 %
24.  Ochrona Środowiska kat. główna 0.7 %
25.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.6 %
26.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.6 %
27.  Wybory Parlamentarne kat. główna 0.6 %
28.  2006 ROK 0.6 %
29.  Mienie gminy kat. główna 0.6 %
30.  2010 ROK 0.5 %
31.  Gmina kat. główna 0.5 %
32.  2009 rok 0.5 %
33.  Rada kat. główna 0.4 %
34.  Statut Gminy kat. główna 0.4 %
35.  Plany rozwoju lokalnego kat. główna 0.4 %
36.  Dane kat. główna 0.4 %
37.  2012 Rok 0.4 %
38.  Wójt kat. główna 0.4 %
39.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych kat. główna 0.4 %
40.  Komisje Rady kat. główna 0.4 %
41.  Protokoły z Sesji 0.3 %
42.  Wybory Prezydenckie kat. główna 0.3 %
43.  2006-2009 rok 0.3 %
44.  Sesje i Komisje Rady 0.3 %
45.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.3 %
46.  2008 rok 0.3 %
47.  Petycje kat. główna 0.3 %
48.  Sprawozdania budżetowe kat. główna 0.3 %
49.  Informacje nieudostępnione kat. główna 0.3 %
50.  Referenda Gminne kat. główna 0.3 %
51.  Program Ochrony Środowiska kat. główna 0.3 %
52.  2010 rok 0.3 %
53.  Wyszukiwarka kat. główna 0.3 %
54.  Redakcja Biuletynu kat. główna 0.3 %
55.  Instrukcja obsługi kat. główna 0.2 %
56.  Plan Gospodarki Odpadami kat. główna 0.2 %
57.  Kontrole kat. główna 0.2 %
58.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0.2 %
59.  Gminny Ośrodek Kultury 0.2 %
60.  Emisja Obligacji kat. główna 0.2 %
61.  Pracownicy Urzędu Gminy 0.2 %
62.  Wybory Ławników Sądowych kat. główna 0.2 %
63.  2011 r. 0.2 %
64.  Zapewnienie dostępności kat. główna 0.2 %
65.  Zarządzenia budżetowe kat. główna 0.2 %
66.  Wybory Samorządowe 2006 0.2 %
67.  RODO kat. główna 0.2 %
68.  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 0.2 %
69.  Regulamin 0.2 %
70.  2007 ROK 0.2 %
71.  2008 ROK 0.2 %
72.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.1 %
73.  Sprawozdania jednostek budżetowych kat. główna 0.1 %
74.  2003r. 0.1 %
75.  Szkoły 0.1 %
76.  2008r. 0.1 %
77.  19 październik 2007 0.1 %
78.  Cielętniki 0.1 %
79.  Olbrachcice 0.1 %
80.  2005r. 0.1 %
81.  2007r. 0.1 %
82.  2011 ROK 0.1 %
83.  Przedszkola 0.1 %
84.  Biblioteka 0.1 %
85.  Soborzyce 0.1 %
86.  Skrzynka Podawcza 2 kat. główna 0.1 %
87.  2011 ROK 0.1 %
88.  Dąbrowa Zielona 0.1 %
89.  2011 r. 0.1 %
90.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej kat. główna 0.1 %
91.  Święta Anna 0.1 %
92.  2004r. 0.1 %
93.  2006r. 0.1 %
94.  2005 ROK 0.1 %
95.  Ulesie 0.1 %
96.  2007 r. 0.1 %
97.  Oświata kat. główna 0.1 %
98.  Radni 0.1 %
99.  2006 ROK 0.1 %
100.  2007 ROK 0.1 %
101.  2004 ROK 0.1 %
102.  2008 ROK 0.1 %
103.  Dąbek 0.1 %
104.  2005 ROK 0.1 %
105.  2005 ROK 0.1 %
106.  2003 ROK 0.1 %
107.  2006 ROK 0.1 %
108.  2008 r. 0.1 %
109.  2003 ROK 0.1 %
110.  Wybory Samorządowe 2010 0.1 %
111.  Ewidencja ludności i dowody osobiste kat. główna 0.1 %
112.  2009 r. 0.1 %
113.  2011 rok 0.1 %
114.  2007 ROK 0.1 %
115.  2004 ROK 0.1 %
116.  2004 ROK 0.1 %
117.  2009 r. 0.1 %
118.  2010 ROK 0.1 %
119.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
120.  Sesja XXVI 0.1 %
121.  Sesja V 0.1 %
122.  2003 ROK 0.1 %
123.  2005 ROK 0.1 %
124.  Sesja VI 0.1 %
125.  2009 ROK 0.1 %
126.  2012 rok 0.1 %
127.  Sesja XXI 0.1 %
128.  Sesja XXV 0.1 %
129.  2010 r. 0.1 %
130.  Sesja XIV 0.1 %
131.  Sesja XXIV 0.1 %
132.  Sesja VIII 0.1 %
133.  Sesja XVII 0.1 %
134.  2004 ROK 0.1 %
135.  2009 ROK 0.1 %
136.  Sesja XI 0.1 %
137.  Sesja XII 0.1 %
138.  2003 ROK 0.1 %
139.  Wybory do IZB Rolniczych kat. główna 0.1 %
140.  2010 r. 0.1 %
141.  Sesja XX 0.1 %
142.  Sesja XXVII 0.1 %
143.  Działalność gospodarcza kat. główna 0.1 %
144.  21 września 2008 r. 0.1 %
145.  Sesja XXII 0.1 %
146.  2004 ROK 0.1 %
147.  Sesja XIX 0.1 %
148.  Sesja XVIII 0.1 %
149.  Ewidencje i rejestry kat. główna 0.1 %
150.  Sesja VII 0.1 %
151.  Sesja XVI 0.1 %
152.  Sesja XV 0.1 %
153.  2005 ROK 0.1 %
154.  Sesja IX 0.1 %
155.  Sesja XXVIII 0.1 %
156.  2005 ROK 0.1 %
157.  Sesja XXXIII 0.1 %
158.  Sesja X 0.1 %
159.  2006 ROK 0.1 %
160.  Sesja XXIII 0.1 %
161.  Sesja XXXVII 0.1 %
162.  Sesja XXXI 0.1 %
163.  Sesja XXXV 0.1 %
164.  Sesja IV 0.1 %
165.  2008 ROK 0.1 %
166.  2004 ROK 0.1 %
167.  Sesja XIII 0.1 %
168.  2008 ROK 0.1 %
169.  Sesja XXIX 0.1 %
170.  2007 ROK 0.1 %
171.  Sesja XXXIV 0.1 %
172.  Sesja XXX 0.1 %
173.  Sesja XXXII 0.1 %
174.  Sesja VI 0.1 %
175.  Rewitalizacja kat. główna 0.1 %
176.  Sesja XXXVI 0.1 %
177.  Sesja VII 0.1 %
178.  27 lipiec 2008 0.1 %
179.  Sesja II 0.1 %
180.  Sesja XXXVIII 0.1 %
181.  Strategia Rozwoju Gminy kat. główna 0.1 %
182.  Sesja I 0.1 %
183.  2010 ROK 0.1 %
184.  Sesja V 0.1 %
185.  2006 ROK 0.1 %
186.  Sesja III 0.1 %
187.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 0.1 %
188.  2006 ROK - Pierwsze Oświadczenia 0.1 %
189.  2009 ROK 0.1 %
190.  2007 ROK 0.1 %
191.  2012 r. 0.1 %
192.  Sesja XIV 0.1 %
193.  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 0.1 %
194.  2010 ROK 0.1 %
195.  Sesja XIII 0.1 %
196.  Sesja XV 0.1 %
197.  Sesja XVI 0.1 %
198.  Sesja XII 0.1 %
199.  2009 ROK 0.1 %
200.  2006 ROK 0.1 %
201.  Sesja XXVII 0.1 %
202.  Sesja XVII 0.1 %
203.  Sesja XVIII 0.1 %
204.  2008 ROK 0.1 %
205.  Powszechny spis rolny 2020 r. kat. główna 0.1 %
206.  2006 ROK 0.1 %
207.  Sesja XXXV 0.1 %
208.  Sesja XXX 0.1 %
209.  2007 ROK 0.1 %
210.  Sesja XX 0.1 %
211.  2007 ROK 0.1 %
212.  Sesja XXIII 0.1 %
213.  Sesja X 0.1 %
214.  Sesja XI 0.1 %
215.  2012 r. 0.1 %
216.  Sesja IX 0 %
217.  Sesja XIX 0 %
218.  Sesja XXVI 0 %
219.  Sesja XXXIX 0 %
220.  Sesja XXII 0 %
221.  Sesja XXIX 0 %
222.  Sesja VIII 0 %
223.  Sesja XXXVII 0 %
224.  2008 ROK 0 %
225.  2011 ROK 0 %
226.  Sesja V 0 %
227.  Sesja XXV 0 %
228.  Sesja XXI 0 %
229.  2009 ROK 0 %
230.  Sesja XXIV 0 %
231.  Sesja VII 0 %
232.  Sesja XL 0 %
233.  Sesja XXVIII 0 %
234.  Sesja VI 0 %
235.  17 lipiec 2011 0 %
236.  Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r. kat. główna 0 %
237.  Sesja XXXVI 0 %
238.  Sesja IX 0 %
239.  Sesja III 0 %
240.  Sesja VIII 0 %
241.  Sesja IV 0 %
242.  Sesja XLIII 0 %
243.  Sesja XLII 0 %
244.  Sesja XXXI 0 %
245.  Sesja XLV 0 %
246.  Pierwsze oświadczenia 0 %
247.  Sesja XLVI 0 %
248.  Sesja XLI 0 %
249.  Sesja XXXIV 0 %
250.  Sesja XLIV 0 %
251.  Sesja XXXII 0 %
252.  Na koniec kadencji 2006-2010 0 %
253.  2011 ROK 0 %
254.  2009 ROK 0 %
255.  Sesja II 0 %
256.  Sesja XXXVIII 0 %
257.  Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok 0 %
258.  2012 rok 0 %
259.  Sesja XXXIII 0 %
260.  2010 ROK 0 %
261.  Sesja XLVII 0 %
262.  Sesja I 0 %
263.  Ochrona srodowiska kat. główna 0 %
264.  Pierwsze oświadczenia 0 %
265.  Sesja X 0 %
266.  Sesja XIII 0 %
267.  Sesja XI 0 %
268.  Sesja XV 0 %
269.  Zarządzenia budżetowe 0 %
270.  2012 ROK 0 %
271.  2010 ROK 0 %
272.  2010 ROK 0 %
273.  2012 ROK 0 %
274.  Sesja XVI 0 %
275.  9 październik 2011 0 %
276.  Sesja XVIII 0 %
277.  Sesja XIV 0 %
278.  Sesja XII 0 %
279.  Strategia Rozwoju Gminy kat. główna 0 %
280.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej kat. główna 0 %
281.  Sesja XVII 0 %
282.  2022 rok kat. główna 0 %
283.  Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok 0 %
284.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 0 %
285.  2011 ROK 0 %
286.  2012 rok 0 %
287.  Sesja XIX 0 %
288.  2012 rok 0 %
289.  2010 ROK 0 %
290.  2012 ROK 0 %
291.  Sesja XXI 0 %
292.  2011 rok 0 %
293.  2012 rok 0 %
294.  Decyzje Środowiskowe 0 %
295.  Sesja XX 0 %
296.  2012 rok 0 %
297.  2011 ROK 0 %
298.  2011 ROK 0 %
299.  2011 ROK 0 %
300.  2012 ROK 0 %
301.  Sesja XLIV 0 %
302.  Sesja XLIII 0 %
303.  2019 rok 0 %
304.  Wybory Samorządowe 2018 0 %
305.  2019 rok 0 %
306.  Sesja XLII 0 %
307.  Sesja VI 0 %
308.  2017 ROK 0 %
309.  2017 ROK 0 %
310.  2019 rok 0 %
311.  2017 ROK 0 %
312.  Sesja XLV 0 %
313.  Sesja XLI 0 %
314.  Sesja VII 0 %
315.  Pierwsze oświadczenia VIII kadencji 0 %
316.  2019 rok 0 %
317.  2016 rok 0 %
318.  2019 rok 0 %
319.  2019 rok 0 %
320.  2019 rok 0 %
321.  2019 rok 0 %
322.  Sesja IV 0 %
323.  26 maj 2019 r. 0 %
324.  Sesja III 0 %
325.  Sesja II 0 %
326.  2019 rok 0 %
327.  2019 rok 0 %
328.  2019 rok 0 %
329.  Pierwsze oświadczenia VIII kadencji 0 %
330.  Archiwalne nagrania obrad 0 %
331.  Sesja I 0 %
332.  Sesja V 0 %
333.  2018 rok 0 %
334.  Sesja XXXII 0 %
335.  Sesja XXXI 0 %
336.  2016 rok 0 %
337.  2016 rok 0 %
338.  2016 rok 0 %
339.  Sesja XXX 0 %
340.  Sesja XXIX 0 %
341.  Sesja XXVIII 0 %
342.  Sesja XXVII 0 %
343.  2017 rok 0 %
344.  2017 rok 0 %
345.  2017 rok 0 %
346.  Sesja XXVI 0 %
347.  Sesja XXV 0 %
348.  2017 rok 0 %
349.  2017 rok 0 %
350.  2017 rok 0 %
351.  Sesja XXXIII 0 %
352.  2017 rok 0 %
353.  Sesja XXXV 0 %
354.  Sesja XL 0 %
355.  2018 rok 0 %
356.  2018 rok 0 %
357.  Sesja XXXIX 0 %
358.  Sesja XXXVIII 0 %
359.  2018 rok 0 %
360.  Sesja XXXVII 0 %
361.  2018 rok 0 %
362.  Sesja XXXIV 0 %
363.  2018 rok 0 %
364.  2018 rok 0 %
365.  2018 rok 0 %
366.  Sesja XXXVI 0 %
367.  2018 rok 0 %
368.  2018 rok 0 %
369.  2018 r. 0 %
370.  2018 r. 0 %
371.  2017 rok 0 %
372.  2019_rok 0 %
373.  2022 rok 0 %
374.  Sesja XLII 0 %
375.  Sesja XLIII 0 %
376.  13 listopad 2022 r. 0 %
377.  Sesja XLIV 0 %
378.  Sesja XLV 0 %
379.  2022 rok 0 %
380.  Sesja XLVI 0 %
381.  Sesja XLVII 0 %
382.  2022 rok 0 %
383.  2021 rok 0 %
384.  2021 rok 0 %
385.  2022 rok 0 %
386.  Sesja XXXVIII 0 %
387.  Sesja XXXIX 0 %
388.  2022 rok 0 %
389.  Sesja XL 0 %
390.  Sesja XLI 0 %
391.  2022 rok 0 %
392.  2021 rok 0 %
393.  Sesja XLVIII 0 %
394.  Sesja XLIX 0 %
395.  Gminny Żlobek 0 %
396.  Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach 0 %
397.  2023 rok 0 %
398.  Urząd Gminny w Dąbrowie Zielonej 0 %
399.  Sesja LII 0 %
400.  2022 rok 0 %
401.  2023 rok 0 %
402.  2023 rok 0 %
403.  Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej 0 %
404.  Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej 0 %
405.  Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach 0 %
406.  Sesja L 0 %
407.  2023 rok 0 %
408.  Metadane 0 %
409.  Ważna informacja 0 %
410.  2023 rok 0 %
411.  2023 rok 0 %
412.  Sesja LI 0 %
413.  Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej 0 %
414.  2023 rok 0 %
415.  2022 rok 0 %
416.  Sesja VIII 0 %
417.  2020 rok 0 %
418.  2020 rok 0 %
419.  2020 rok 0 %
420.  2020 rok 0 %
421.  2020 rok 0 %
422.  Sesja XVIII 0 %
423.  Sesja XVI 0 %
424.  2020 rok 0 %
425.  Sesja XV 0 %
426.  Sesja XIV 0 %
427.  Sesja XIII 0 %
428.  Sesja IX 0 %
429.  Sesja X 0 %
430.  Oświadczenia za 2018 rok 0 %
431.  2018 rok 0 %
432.  2018 rok 0 %
433.  13 października 2019 r. 0 %
434.  Sesja XI 0 %
435.  Sesja XII 0 %
436.  2020 rok 0 %
437.  10 maja 2020 0 %
438.  Sesja XXXIII 0 %
439.  Sesja XXXIV 0 %
440.  Sesja XXXV 0 %
441.  Sesja XXXVI 0 %
442.  Sesja XXXVII 0 %
443.  2022 rok 0 %
444.  2022 rok 0 %
445.  2022 rok 0 %
446.  Sesja XXXII 0 %
447.  2021 r. 0 %
448.  Sesja XXXI 0 %
449.  2020 rok 0 %
450.  2020 rok 0 %
451.  Sesja XVII 0 %
452.  Sesja XXIX 0 %
453.  Sesja XXX 0 %
454.  2020 rok 0 %
455.  2020 rok 0 %
456.  2020 rok 0 %
457.  2022 rok 0 %
458.  Sesja XXII 0 %
459.  2021 rok 0 %
460.  2021 rok 0 %
461.  2021 rok 0 %
462.  2021 rok 0 %
463.  2021 rok 0 %
464.  Sesja XXVII 0 %
465.  2021 rok 0 %
466.  2021 rok 0 %
467.  Sesja XXVI 0 %
468.  2021 rok 0 %
469.  2019 rok 0 %
470.  2019 rok 0 %
471.  2019 rok 0 %
472.  Sesja XXIII 0 %
473.  Sesja XXIV 0 %
474.  Sesja XXV 0 %
475.  2021 rok 0 %
476.  Sesja XXVI 0 %
477.  2021 rok 0 %
478.  Sesja XXVIII 0 %
479.  18 lipiec 2021 r. 0 %
480.  Sesja XXXVIII 0 %
481.  Sesja XXXIX 0 %
482.  2014 rok 0 %
483.  2014 rok 0 %
484.  2014 rok 0 %
485.  2014 rok 0 %
486.  Sesja XL 0 %
487.  Sesja XLI 0 %
488.  Sesja XXXVII 0 %
489.  Sesja XXXVI 0 %
490.  Sesja XXXI 0 %
491.  2012 rok 0 %
492.  2012 rok 0 %
493.  2012 rok 0 %
494.  Sesja XXXII 0 %
495.  Sesja XXXIII 0 %
496.  Sesja XXXIV 0 %
497.  Sesja XXXV 0 %
498.  Sesja XLII 0 %
499.  2020 rok 0 %
500.  Sesja XXII 0 %
501.  Sesja XXVI 0 %
502.  Sesja XXVII 0 %
503.  2013 rok 0 %
504.  2013 rok 0 %
505.  Sesja XXII 0 %
506.  Sesja XXIII 0 %
507.  2017 rok 0 %
508.  2017 rok 0 %
509.  2013 Rok 0 %
510.  2013 Rok 0 %
511.  Sesja XXIII 0 %
512.  Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok 0 %
513.  Konsultacje w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i liczby radnych wybieranych w okręgach 0 %
514.  2019 rok 0 %
515.  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwał 0 %
516.  Sesja XXIV 0 %
517.  Sesja XXV 0 %
518.  Konsultacje projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 0 %
519.  2017 rok 0 %
520.  Sesja XXIV 0 %
521.  9 kwiecień 2017 r. 0 %
522.  2013 ROK 0 %
523.  Sesja XXX 0 %
524.  2020 rok 0 %
525.  Budowa budynków inwentarskich kurników wraz z niezbędną infrastrukturą 0 %
526.  28 czerwca 2020 0 %
527.  Sesja XIX 0 %
528.  Sesja XX 0 %
529.  Sesja XXI 0 %
530.  Sesja XXIX 0 %
531.  Sesja XXVIII 0 %
532.  2017 rok 0 %
533.  Pierwsze oświadczenie 0 %
534.  2013 rok 0 %
535.  2013 rok 0 %
536.  Ponowne Konsultacje projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 0 %
537.  2013 rok 0 %
538.  2013 rok 0 %
539.  2013 rok 0 %
540.  2020 rok 0 %
541.  Sesja XLIII 0 %
542.  Pierwsze oświadczenia 2014 0 %
543.  Sesja XI 0 %
544.  2015 rok 0 %
545.  2016 rok 0 %
546.  2016 rok 0 %
547.  2016 rok 0 %
548.  2015 rok 0 %
549.  Sesja XII 0 %
550.  2014 rok 0 %
551.  Sesja X 0 %
552.  Sesja IX 0 %
553.  2015 rok 0 %
554.  2015 ROK 0 %
555.  Sesja V 0 %
556.  Sesja VI 0 %
557.  Sesja VII 0 %
558.  Konkurs 0 %
559.  25 październik 2015 r. 0 %
560.  Sesja VIII 0 %
561.  2014 rok 0 %
562.  2014 rok 0 %
563.  2016 rok 0 %
564.  Sesja XVII 0 %
565.  Sesja XVIII 0 %
566.  2016 rok 0 %
567.  Sesja XIX 0 %
568.  Sesja XX 0 %
569.  2015 rok 0 %
570.  2015 rok 0 %
571.  2015 rok 0 %
572.  Sesja XVI 0 %
573.  2016 ROK 0 %
574.  2016 rok 0 %
575.  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 0 %
576.  Sesja XIII 0 %
577.  2016 rok 0 %
578.  2016 rok 0 %
579.  2016 rok 0 %
580.  Sesja XIV 0 %
581.  Sesja XV 0 %
582.  Sesja XXI 0 %
583.  Pierwsze oświadczenia 0 %
584.  2014 rok 0 %
585.  2014 rok 0 %
586.  2013 rok 0 %
587.  2013 rok 0 %
588.  2013 rok 0 %
589.  2013 rok 0 %
590.  Sesja L 0 %
591.  Wybory Samorządowe 2014 0 %
592.  2014 rok 0 %
593.  Sesja XLIX 0 %
594.  Sesja XLVIII 0 %
595.  2014 rok 0 %
596.  Sesja XLIV 0 %
597.  Sesja XLV 0 %
598.  2014 rok 0 %
599.  25 maj 2014 r. 0 %
600.  Sesja XLVI 0 %
601.  Sesja XLVII 0 %
602.  2014 rok 0 %
603.  Sesja LI 0 %
604.  Sesja LII 0 %
605.  Sesja LIII 0 %
606.  2015 rok 0 %
607.  Na koniec kadencji 2010-2014 0 %
608.  2015 rok 0 %
609.  2013 ROK 0 %
610.  2014 ROK 0 %
611.  Sesja III 0 %
612.  2015 ROK 0 %
613.  Sesja IV 0 %
614.  2015 rok 0 %
615.  Na koniec kadencji 2010-2014 0 %
616.  2015 rok 0 %
617.  Sesja LIV 0 %
618.  2015 0 %
619.  Sesja I 0 %
620.  2015 rok 0 %
621.  Sesja II 0 %
622.  2015 rok 0 %
623.  2015 rok 0 %
624.  10 maja 2015 0 %
Oficjalna strona www
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
Plac Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona


tel. 34/3555-018
tel. 34/3555-019
www.dabrowazielona.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.