Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Urząd Gminy 12150 razy
2.  Gmina 7426 razy
3.  Skład Rady Gminy 4848 razy
4.  Wójt Gminy 4429 razy
5.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 4307 razy
6.  Uchwała Nr XXXV/211/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Cielętniki 4096 razy
7.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 3420 razy
8.  XXX Sesja Rady Gminy 3200 razy
9.  Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 3173 razy
10.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 3160 razy
11.  Skład osobowy Komisji Rady Gminy 3084 razy
12.  Uchwała Nr XXXV/221/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Soborzyce 3048 razy
13.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 2891 razy
14.  Statut Gminy 2887 razy
15.  WYNIKI WYBORÓW 2872 razy
16.  Uchwała Nr XXXV/214/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbek 2822 razy
17.  Uchwała Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Św. Anna 2657 razy
18.  Ogłoszenie o prztargu na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w ramach projektu pn. Słoneczna Dąbrowa Zielona 2630 razy
19.  Plan Gospodarki Odpadami 2600 razy
20.  Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego 2548 razy
21.  Uchwała Nr XXXVIIII/246/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczkowice Kolonia 2337 razy
22.  Uchwała Nr IX/56/11 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/07 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia zmian Studium uwarunkowań i kierunków z 2231 razy
23.  Zarządzenie nr 0050.239.2013 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 15 lutego 2013 roku 2222 razy
24.  Uchwała Nr XXXV/220/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Raczkowice 2181 razy
25.  Uchwała Nr XXXV/219/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Olbrachcice 2158 razy
26.  Podatek rolny 2136 razy
27.  Zarządzenie Nr 0050.242.2013 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 27 lutego 2013 roku 2125 razy
28.  Zarządzenie nr 0050.232.2012 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 31 grudnia 2012 roku 2121 razy
29.  Uchwała nr XXVII/176/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 28 grudnia 2012 roku 2115 razy
30.  Podatek od nieruchomości 2096 razy
W sumie 99970 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Uchwały Rady kat. główna 19.2 %
2.  Zarządzenia Wójta kat. główna 12.4 %
3.  Przetargi kat. główna 5.5 %
4.  Zamówienia poniżej 130 tys. złotych kat. główna 3.8 %
5.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze kat. główna 3.1 %
6.  Prace Rady kat. główna 2.6 %
7.  2009 ROK 2.3 %
8.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 2 %
9.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 1.7 %
10.  Konkursy kat. główna 1.7 %
11.  Budżet kat. główna 1.4 %
12.  Informacje bieżące kat. główna 1.3 %
13.  Podatki i opłaty kat. główna 1.3 %
14.  2008 ROK 1.2 %
15.  2005 ROK 1.1 %
16.  Wybory samorządowe kat. główna 1 %
17.  Nieruchomości gminne - sprzedaż lub wydzierżawienie kat. główna 0.9 %
18.  2011 ROK 0.9 %
19.  2007 ROK 0.8 %
20.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy kat. główna 0.8 %
21.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.8 %
22.  Urząd Gminy kat. główna 0.8 %
23.  Ogłoszenia Publiczne kat. główna 0.7 %
24.  2006 ROK 0.7 %
25.  Ochrona Środowiska kat. główna 0.7 %
26.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.7 %
27.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.7 %
28.  Mienie gminy kat. główna 0.6 %
29.  2010 ROK 0.6 %
30.  Wybory Parlamentarne kat. główna 0.6 %
31.  2009 rok 0.5 %
32.  Gmina kat. główna 0.5 %
33.  Rada kat. główna 0.5 %
34.  2012 Rok 0.5 %
35.  Dane kat. główna 0.5 %
36.  Statut Gminy kat. główna 0.5 %
37.  Plany rozwoju lokalnego kat. główna 0.5 %
38.  Wójt kat. główna 0.5 %
39.  Komisje Rady kat. główna 0.4 %
40.  Protokoły z Sesji 0.4 %
41.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych kat. główna 0.4 %
42.  2006-2009 rok 0.4 %
43.  Sesje i Komisje Rady 0.4 %
44.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.4 %
45.  2008 rok 0.4 %
46.  Informacje nieudostępnione kat. główna 0.3 %
47.  Wybory Prezydenckie kat. główna 0.3 %
48.  2010 rok 0.3 %
49.  Wyszukiwarka kat. główna 0.3 %
50.  Program Ochrony Środowiska kat. główna 0.3 %
51.  Petycje kat. główna 0.3 %
52.  Referenda Gminne kat. główna 0.3 %
53.  Redakcja Biuletynu kat. główna 0.3 %
54.  Sprawozdania budżetowe kat. główna 0.3 %
55.  Instrukcja obsługi kat. główna 0.3 %
56.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0.2 %
57.  Plan Gospodarki Odpadami kat. główna 0.2 %
58.  Kontrole kat. główna 0.2 %
59.  Gminny Ośrodek Kultury 0.2 %
60.  Pracownicy Urzędu Gminy 0.2 %
61.  2011 r. 0.2 %
62.  Wybory Samorządowe 2006 0.2 %
63.  Zapewnienie dostępności kat. główna 0.2 %
64.  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 0.2 %
65.  Wybory Ławników Sądowych kat. główna 0.2 %
66.  Regulamin 0.2 %
67.  2007 ROK 0.2 %
68.  Emisja Obligacji kat. główna 0.2 %
69.  2008 ROK 0.2 %
70.  RODO kat. główna 0.2 %
71.  2003r. 0.2 %
72.  Zarządzenia budżetowe kat. główna 0.2 %
73.  Szkoły 0.2 %
74.  2008r. 0.2 %
75.  19 październik 2007 0.2 %
76.  Cielętniki 0.1 %
77.  Olbrachcice 0.1 %
78.  2005r. 0.1 %
79.  2007r. 0.1 %
80.  2011 ROK 0.1 %
81.  Przedszkola 0.1 %
82.  Biblioteka 0.1 %
83.  Soborzyce 0.1 %
84.  2011 ROK 0.1 %
85.  Dąbrowa Zielona 0.1 %
86.  Skrzynka Podawcza 2 kat. główna 0.1 %
87.  2011 r. 0.1 %
88.  Święta Anna 0.1 %
89.  2004r. 0.1 %
90.  2006r. 0.1 %
91.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.1 %
92.  2005 ROK 0.1 %
93.  Ulesie 0.1 %
94.  2007 r. 0.1 %
95.  Radni 0.1 %
96.  2006 ROK 0.1 %
97.  2007 ROK 0.1 %
98.  2004 ROK 0.1 %
99.  2008 ROK 0.1 %
100.  Dąbek 0.1 %
101.  2005 ROK 0.1 %
102.  2005 ROK 0.1 %
103.  2003 ROK 0.1 %
104.  2006 ROK 0.1 %
105.  2008 r. 0.1 %
106.  2003 ROK 0.1 %
107.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej kat. główna 0.1 %
108.  Wybory Samorządowe 2010 0.1 %
109.  2009 r. 0.1 %
110.  2011 rok 0.1 %
111.  2007 ROK 0.1 %
112.  2004 ROK 0.1 %
113.  2004 ROK 0.1 %
114.  2009 r. 0.1 %
115.  Oświata kat. główna 0.1 %
116.  2010 ROK 0.1 %
117.  Sesja XXVI 0.1 %
118.  Sesja V 0.1 %
119.  2003 ROK 0.1 %
120.  2005 ROK 0.1 %
121.  Sesja VI 0.1 %
122.  2009 ROK 0.1 %
123.  2012 rok 0.1 %
124.  Sesja XXI 0.1 %
125.  Sesja XXV 0.1 %
126.  2010 r. 0.1 %
127.  Sesja XIV 0.1 %
128.  Sesja XXIV 0.1 %
129.  Sesja VIII 0.1 %
130.  Sesja XVII 0.1 %
131.  2004 ROK 0.1 %
132.  2009 ROK 0.1 %
133.  Sesja XI 0.1 %
134.  Sesja XII 0.1 %
135.  2003 ROK 0.1 %
136.  2010 r. 0.1 %
137.  Sesja XX 0.1 %
138.  Sesja XXVII 0.1 %
139.  21 września 2008 r. 0.1 %
140.  Sesja XXII 0.1 %
141.  2004 ROK 0.1 %
142.  Sesja XIX 0.1 %
143.  Sesja XVIII 0.1 %
144.  Sesja VII 0.1 %
145.  Sesja XVI 0.1 %
146.  Sesja XV 0.1 %
147.  2005 ROK 0.1 %
148.  Ewidencja ludności i dowody osobiste kat. główna 0.1 %
149.  Sesja IX 0.1 %
150.  Sesja XXVIII 0.1 %
151.  2005 ROK 0.1 %
152.  Sesja XXXIII 0.1 %
153.  Sesja X 0.1 %
154.  2006 ROK 0.1 %
155.  Sesja XXIII 0.1 %
156.  Sesja XXXVII 0.1 %
157.  Sesja XXXI 0.1 %
158.  Sesja XXXV 0.1 %
159.  Sesja IV 0.1 %
160.  2008 ROK 0.1 %
161.  2004 ROK 0.1 %
162.  2008 ROK 0.1 %
163.  Sesja XIII 0.1 %
164.  Sesja XXIX 0.1 %
165.  2007 ROK 0.1 %
166.  Sesja XXXIV 0.1 %
167.  Sesja XXX 0.1 %
168.  Sesja XXXII 0.1 %
169.  Sesja VI 0.1 %
170.  Sesja XXXVI 0.1 %
171.  Sesja VII 0.1 %
172.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
173.  27 lipiec 2008 0.1 %
174.  Wybory do IZB Rolniczych kat. główna 0.1 %
175.  Sesja II 0.1 %
176.  Sesja XXXVIII 0.1 %
177.  Ewidencje i rejestry kat. główna 0.1 %
178.  Sesja I 0.1 %
179.  2010 ROK 0.1 %
180.  Działalność gospodarcza kat. główna 0.1 %
181.  Sesja V 0.1 %
182.  2006 ROK 0.1 %
183.  Sesja III 0.1 %
184.  2006 ROK - Pierwsze Oświadczenia 0.1 %
185.  2009 ROK 0.1 %
186.  2007 ROK 0.1 %
187.  2012 r. 0.1 %
188.  Rewitalizacja kat. główna 0.1 %
189.  Sesja XIV 0.1 %
190.  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 0.1 %
191.  2010 ROK 0.1 %
192.  Strategia Rozwoju Gminy kat. główna 0.1 %
193.  Sesja XIII 0.1 %
194.  Sesja XV 0.1 %
195.  Sesja XVI 0.1 %
196.  Sesja XII 0.1 %
197.  2009 ROK 0.1 %
198.  2006 ROK 0.1 %
199.  Sesja XXVII 0.1 %
200.  Sesja XVII 0.1 %
201.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 0.1 %
202.  Sesja XVIII 0.1 %
203.  2008 ROK 0.1 %
204.  2006 ROK 0.1 %
205.  Sesja XXXV 0.1 %
206.  Sesja XXX 0.1 %
207.  2007 ROK 0.1 %
208.  Sesja XX 0.1 %
209.  2007 ROK 0.1 %
210.  Sesja XXIII 0.1 %
211.  Sesja X 0.1 %
212.  Sesja XI 0.1 %
213.  2012 r. 0.1 %
214.  Sesja IX 0.1 %
215.  Sesja XIX 0.1 %
216.  Sesja XXVI 0.1 %
217.  Sesja XXXIX 0.1 %
218.  Sesja XXII 0.1 %
219.  Sesja XXIX 0.1 %
220.  Sesja VIII 0.1 %
221.  Sesja XXXVII 0.1 %
222.  2008 ROK 0.1 %
223.  2011 ROK 0.1 %
224.  Sesja V 0.1 %
225.  Sesja XXV 0.1 %
226.  Sesja XXI 0.1 %
227.  2009 ROK 0.1 %
228.  Sesja XXIV 0.1 %
229.  Sesja VII 0.1 %
230.  Sesja XL 0 %
231.  Sesja VI 0 %
232.  Sesja XXVIII 0 %
233.  Powszechny spis rolny 2020 r. kat. główna 0 %
234.  17 lipiec 2011 0 %
235.  Sesja XXXVI 0 %
236.  Sesja IX 0 %
237.  Sesja III 0 %
238.  Sesja VIII 0 %
239.  Sesja IV 0 %
240.  Sesja XLIII 0 %
241.  Sesja XLII 0 %
242.  Sesja XXXI 0 %
243.  Sesja XLV 0 %
244.  Pierwsze oświadczenia 0 %
245.  Sesja XLVI 0 %
246.  Sesja XLI 0 %
247.  Sesja XXXIV 0 %
248.  Sesja XLIV 0 %
249.  Sesja XXXII 0 %
250.  Na koniec kadencji 2006-2010 0 %
251.  2011 ROK 0 %
252.  2009 ROK 0 %
253.  Sesja II 0 %
254.  Sesja XXXVIII 0 %
255.  Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok 0 %
256.  Sesja XXXIII 0 %
257.  2012 rok 0 %
258.  2010 ROK 0 %
259.  Sesja XLVII 0 %
260.  Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r. kat. główna 0 %
261.  Sesja I 0 %
262.  Pierwsze oświadczenia 0 %
263.  Sesja X 0 %
264.  Sesja XIII 0 %
265.  Sesja XI 0 %
266.  Zarządzenia budżetowe 0 %
267.  Sesja XV 0 %
268.  2012 ROK 0 %
269.  2010 ROK 0 %
270.  Ochrona srodowiska kat. główna 0 %
271.  2010 ROK 0 %
272.  2012 ROK 0 %
273.  Sesja XVI 0 %
274.  9 październik 2011 0 %
275.  Sesja XVIII 0 %
276.  Sesja XIV 0 %
277.  Sesja XII 0 %
278.  Sesja XVII 0 %
279.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej kat. główna 0 %
280.  Strategia Rozwoju Gminy kat. główna 0 %
281.  2022 rok kat. główna 0 %
282.  Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok 0 %
283.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 0 %
284.  2011 ROK 0 %
285.  2012 rok 0 %
286.  Sesja XIX 0 %
287.  2012 rok 0 %
288.  2010 ROK 0 %
289.  2012 ROK 0 %
290.  Sesja XXI 0 %
291.  2011 rok 0 %
292.  2012 rok 0 %
293.  Decyzje Środowiskowe 0 %
294.  Sesja XX 0 %
295.  Sprawozdania jednostek budżetowych kat. główna 0 %
296.  2012 rok 0 %
297.  2011 ROK 0 %
298.  2011 ROK 0 %
299.  2011 ROK 0 %
300.  2012 ROK 0 %
301.  Sesja XLI 0 %
302.  2019 rok 0 %
303.  Archiwalne nagrania obrad 0 %
304.  Sesja I 0 %
305.  Sesja XLV 0 %
306.  Sesja XLIV 0 %
307.  2017 rok 0 %
308.  Sesja XLIII 0 %
309.  Sesja XLII 0 %
310.  2017 ROK 0 %
311.  2017 ROK 0 %
312.  2015 rok 0 %
313.  Sesja XXI 0 %
314.  2016 rok 0 %
315.  Wybory Samorządowe 2018 0 %
316.  2019 rok 0 %
317.  2019 rok 0 %
318.  2019 rok 0 %
319.  Sesja VII 0 %
320.  Pierwsze oświadczenia VIII kadencji 0 %
321.  2019 rok 0 %
322.  Pierwsze oświadczenia VIII kadencji 0 %
323.  26 maj 2019 r. 0 %
324.  Sesja VI 0 %
325.  2019 rok 0 %
326.  2019 rok 0 %
327.  Sesja V 0 %
328.  2019 rok 0 %
329.  2019 rok 0 %
330.  Sesja IV 0 %
331.  Sesja III 0 %
332.  Sesja II 0 %
333.  2018 rok 0 %
334.  Sesja XL 0 %
335.  2018 rok 0 %
336.  2018 r. 0 %
337.  2017 rok 0 %
338.  2018 r. 0 %
339.  Sesja XXXV 0 %
340.  2017 rok 0 %
341.  Sesja XXXIV 0 %
342.  Sesja XXXIII 0 %
343.  Sesja XXXII 0 %
344.  Sesja XXXI 0 %
345.  2016 rok 0 %
346.  2016 rok 0 %
347.  2016 rok 0 %
348.  2017 rok 0 %
349.  Sesja XXIX 0 %
350.  Sesja XXVII 0 %
351.  2017 rok 0 %
352.  2018 rok 0 %
353.  Sesja XXVI 0 %
354.  2018 rok 0 %
355.  2018 rok 0 %
356.  Sesja XXXIX 0 %
357.  2017 rok 0 %
358.  Sesja XXXVIII 0 %
359.  Sesja XXX 0 %
360.  2018 rok 0 %
361.  Sesja XXXVII 0 %
362.  2017 rok 0 %
363.  2018 rok 0 %
364.  2018 rok 0 %
365.  2018 rok 0 %
366.  2018 rok 0 %
367.  2017 rok 0 %
368.  Sesja XXXVI 0 %
369.  Sesja XXV 0 %
370.  Sesja XXVIII 0 %
371.  2019 rok 0 %
372.  2022 rok 0 %
373.  2022 rok 0 %
374.  2021 rok 0 %
375.  2021 rok 0 %
376.  2021 rok 0 %
377.  2022 rok 0 %
378.  Sesja XLII 0 %
379.  Sesja XLIII 0 %
380.  13 listopad 2022 r. 0 %
381.  Sesja XLI 0 %
382.  Sesja XL 0 %
383.  2022 rok 0 %
384.  2022 rok 0 %
385.  2022 rok 0 %
386.  2022 rok 0 %
387.  2022 rok 0 %
388.  Sesja XXXVIII 0 %
389.  Sesja XXXIX 0 %
390.  2022 rok 0 %
391.  Sesja XLIV 0 %
392.  Sesja XLV 0 %
393.  2022 rok 0 %
394.  Sesja LI 0 %
395.  Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej 0 %
396.  Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach 0 %
397.  Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej 0 %
398.  Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej 0 %
399.  Gminny Żlobek 0 %
400.  Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach 0 %
401.  2023 rok 0 %
402.  2023 rok 0 %
403.  2023 rok 0 %
404.  Sesja XLVI 0 %
405.  Sesja XLVII 0 %
406.  Sesja XLVIII 0 %
407.  Sesja XLIX 0 %
408.  Sesja L 0 %
409.  2023 rok 0 %
410.  Metadane 0 %
411.  Ważna informacja 0 %
412.  Urząd Gminny w Dąbrowie Zielonej 0 %
413.  2022 rok 0 %
414.  2019 rok 0 %
415.  Sesja XIII 0 %
416.  Sesja XIV 0 %
417.  Sesja XV 0 %
418.  2020 rok 0 %
419.  2020 rok 0 %
420.  2020 rok 0 %
421.  2020 rok 0 %
422.  2020 rok 0 %
423.  Sesja XII 0 %
424.  Sesja XI 0 %
425.  2019_rok 0 %
426.  Sesja VIII 0 %
427.  Sesja IX 0 %
428.  Sesja X 0 %
429.  Oświadczenia za 2018 rok 0 %
430.  2018 rok 0 %
431.  2018 rok 0 %
432.  13 października 2019 r. 0 %
433.  Sesja XVIII 0 %
434.  Sesja XVI 0 %
435.  2020 rok 0 %
436.  2020 rok 0 %
437.  Sesja XXXI 0 %
438.  2021 r. 0 %
439.  Sesja XXXII 0 %
440.  Sesja XXXIII 0 %
441.  Sesja XXXIV 0 %
442.  Sesja XXXV 0 %
443.  Sesja XXXVI 0 %
444.  2020 rok 0 %
445.  2020 rok 0 %
446.  2020 rok 0 %
447.  10 maja 2020 0 %
448.  2020 rok 0 %
449.  2020 rok 0 %
450.  Sesja XVII 0 %
451.  2017 ROK 0 %
452.  Sesja XXIX 0 %
453.  Sesja XXX 0 %
454.  Sesja XXXVII 0 %
455.  2015 rok 0 %
456.  2020 rok 0 %
457.  Sesja XXVI 0 %
458.  2021 rok 0 %
459.  2021 rok 0 %
460.  2021 rok 0 %
461.  2021 rok 0 %
462.  2021 rok 0 %
463.  Sesja XXVII 0 %
464.  2021 rok 0 %
465.  2021 rok 0 %
466.  Sesja XXVI 0 %
467.  Sesja XXII 0 %
468.  2019 rok 0 %
469.  2019 rok 0 %
470.  2019 rok 0 %
471.  Sesja XXIII 0 %
472.  Sesja XXIV 0 %
473.  Sesja XXV 0 %
474.  2021 rok 0 %
475.  2021 rok 0 %
476.  2021 rok 0 %
477.  Sesja XXVIII 0 %
478.  Sesja XXXVII 0 %
479.  Sesja XXXVIII 0 %
480.  Sesja XXXIX 0 %
481.  2014 rok 0 %
482.  2014 rok 0 %
483.  2014 rok 0 %
484.  2014 rok 0 %
485.  Sesja XL 0 %
486.  Sesja XXXVI 0 %
487.  Sesja XXXV 0 %
488.  18 lipiec 2021 r. 0 %
489.  Sesja XXXI 0 %
490.  2012 rok 0 %
491.  2012 rok 0 %
492.  2012 rok 0 %
493.  Sesja XXXII 0 %
494.  Sesja XXXIII 0 %
495.  Sesja XXXIV 0 %
496.  Sesja XLI 0 %
497.  Sesja XXII 0 %
498.  Sesja XXVI 0 %
499.  Sesja XXVII 0 %
500.  2013 rok 0 %
501.  2013 rok 0 %
502.  Sesja XXII 0 %
503.  Sesja XXIII 0 %
504.  2017 rok 0 %
505.  2017 rok 0 %
506.  2013 Rok 0 %
507.  2013 Rok 0 %
508.  Sesja XXIII 0 %
509.  Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok 0 %
510.  Konsultacje w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i liczby radnych wybieranych w okręgach 0 %
511.  2019 rok 0 %
512.  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwał 0 %
513.  Sesja XXIV 0 %
514.  Sesja XXV 0 %
515.  Konsultacje projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 0 %
516.  2017 rok 0 %
517.  Sesja XXIV 0 %
518.  9 kwiecień 2017 r. 0 %
519.  2013 ROK 0 %
520.  Sesja XXX 0 %
521.  2020 rok 0 %
522.  Budowa budynków inwentarskich kurników wraz z niezbędną infrastrukturą 0 %
523.  28 czerwca 2020 0 %
524.  Sesja XIX 0 %
525.  Sesja XX 0 %
526.  Sesja XXI 0 %
527.  Sesja XXIX 0 %
528.  Sesja XXVIII 0 %
529.  2017 rok 0 %
530.  Pierwsze oświadczenie 0 %
531.  2013 rok 0 %
532.  2013 rok 0 %
533.  Ponowne Konsultacje projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 0 %
534.  2013 rok 0 %
535.  2013 rok 0 %
536.  2013 rok 0 %
537.  2020 rok 0 %
538.  Sesja IV 0 %
539.  Sesja VIII 0 %
540.  Sesja IX 0 %
541.  Sesja X 0 %
542.  Sesja XI 0 %
543.  2015 rok 0 %
544.  2016 rok 0 %
545.  2016 rok 0 %
546.  2016 rok 0 %
547.  25 październik 2015 r. 0 %
548.  Konkurs 0 %
549.  10 maja 2015 0 %
550.  Pierwsze oświadczenia 0 %
551.  Pierwsze oświadczenia 2014 0 %
552.  2015 rok 0 %
553.  2015 ROK 0 %
554.  Sesja V 0 %
555.  Sesja VI 0 %
556.  Sesja VII 0 %
557.  2015 rok 0 %
558.  Sesja XII 0 %
559.  2014 rok 0 %
560.  Sesja XV 0 %
561.  2016 ROK 0 %
562.  Sesja XVI 0 %
563.  Sesja XVII 0 %
564.  Sesja XVIII 0 %
565.  2016 rok 0 %
566.  Sesja XIX 0 %
567.  Sesja XX 0 %
568.  Sesja XIV 0 %
569.  2016 rok 0 %
570.  2014 rok 0 %
571.  2014 rok 0 %
572.  2016 rok 0 %
573.  2016 rok 0 %
574.  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 0 %
575.  Sesja XIII 0 %
576.  2016 rok 0 %
577.  2016 rok 0 %
578.  2015 rok 0 %
579.  Sesja XLII 0 %
580.  Sesja XLVIII 0 %
581.  Sesja XLIX 0 %
582.  2014 rok 0 %
583.  2013 rok 0 %
584.  2013 rok 0 %
585.  2013 rok 0 %
586.  2013 rok 0 %
587.  Sesja L 0 %
588.  2014 rok 0 %
589.  Sesja XLVII 0 %
590.  Sesja XLIII 0 %
591.  2014 rok 0 %
592.  2014 rok 0 %
593.  Sesja XLIV 0 %
594.  Sesja XLV 0 %
595.  2014 rok 0 %
596.  25 maj 2014 r. 0 %
597.  Sesja XLVI 0 %
598.  Wybory Samorządowe 2014 0 %
599.  2014 rok 0 %
600.  Sesja LI 0 %
601.  Na koniec kadencji 2010-2014 0 %
602.  2015 rok 0 %
603.  2015 rok 0 %
604.  Na koniec kadencji 2010-2014 0 %
605.  2015 rok 0 %
606.  2013 ROK 0 %
607.  2014 ROK 0 %
608.  Sesja III 0 %
609.  2015 rok 0 %
610.  2015 rok 0 %
611.  Sesja LII 0 %
612.  Sesja LIII 0 %
613.  2015 rok 0 %
614.  Sesja LIV 0 %
615.  2015 0 %
616.  Sesja I 0 %
617.  2015 rok 0 %
618.  Sesja II 0 %
619.  2015 ROK 0 %
Oficjalna strona www
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
Plac Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona


tel. 34/3555-018
tel. 34/3555-019
www.dabrowazielona.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.