Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Urząd Gminy 11767 razy
2.  Gmina 7262 razy
3.  Skład Rady Gminy 4581 razy
4.  Wójt Gminy 4256 razy
5.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 4208 razy
6.  Uchwała Nr XXXV/211/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Cielętniki 4017 razy
7.  Ogłoszenie o przetargu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona 3623 razy
8.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 3349 razy
9.  XXX Sesja Rady Gminy 3135 razy
10.  Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 3129 razy
11.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 3122 razy
12.  Uchwała Nr XXXV/221/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Soborzyce 2991 razy
13.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 2850 razy
14.  Statut Gminy 2845 razy
15.  WYNIKI WYBORÓW 2831 razy
16.  Skład osobowy Komisji Rady Gminy 2821 razy
17.  Uchwała Nr XXXV/214/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbek 2718 razy
18.  Uchwała Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Św. Anna 2611 razy
19.  Ogłoszenie o prztargu na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w ramach projektu pn. Słoneczna Dąbrowa Zielona 2598 razy
20.  Plan Gospodarki Odpadami 2555 razy
21.  Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego 2464 razy
22.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 2381 razy
23.  Uchwała Nr XXXVIIII/246/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczkowice Kolonia 2298 razy
24.  Uchwała Nr IX/56/11 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/07 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia zmian Studium uwarunkowań i kierunków z 2185 razy
25.  Zarządzenie nr 0050.239.2013 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 15 lutego 2013 roku 2169 razy
26.  Uchwała Nr XXXV/220/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Raczkowice 2129 razy
27.  Uchwała Nr XXXV/219/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Olbrachcice 2111 razy
28.  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2107 razy
29.  Podatek rolny 2101 razy
30.  Zarządzenie nr 0050.232.2012 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 31 grudnia 2012 roku 2064 razy
W sumie 99278 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Uchwały Rady kat. główna 17.8 %
2.  Zarządzenia Wójta kat. główna 11.6 %
3.  Przetargi kat. główna 5.1 %
4.  Zamówienia poniżej 130 tys. złotych kat. główna 3.5 %
5.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze kat. główna 3.1 %
6.  2009 ROK 2.6 %
7.  Prace Rady kat. główna 2.5 %
8.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 1.9 %
9.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 1.6 %
10.  Konkursy kat. główna 1.6 %
11.  Informacje bieżące kat. główna 1.4 %
12.  Budżet kat. główna 1.4 %
13.  2008 ROK 1.4 %
14.  Podatki i opłaty kat. główna 1.3 %
15.  2005 ROK 1.2 %
16.  Wybory samorządowe kat. główna 1 %
17.  2011 ROK 1 %
18.  2007 ROK 0.9 %
19.  Urząd Gminy kat. główna 0.8 %
20.  Nieruchomości gminne - sprzedaż lub wydzierżawienie kat. główna 0.8 %
21.  Ogłoszenia Publiczne kat. główna 0.8 %
22.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy kat. główna 0.8 %
23.  2006 ROK 0.7 %
24.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.7 %
25.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.7 %
26.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.7 %
27.  2010 ROK 0.7 %
28.  Ochrona Środowiska kat. główna 0.6 %
29.  Mienie gminy kat. główna 0.6 %
30.  2009 rok 0.6 %
31.  Gmina kat. główna 0.5 %
32.  2012 Rok 0.5 %
33.  Wybory Parlamentarne kat. główna 0.5 %
34.  Dane kat. główna 0.5 %
35.  Rada kat. główna 0.5 %
36.  Wójt kat. główna 0.5 %
37.  Statut Gminy kat. główna 0.5 %
38.  Plany rozwoju lokalnego kat. główna 0.5 %
39.  Komisje Rady kat. główna 0.4 %
40.  Protokoły z Sesji 0.4 %
41.  2006-2009 rok 0.4 %
42.  Sesje i Komisje Rady 0.4 %
43.  2008 rok 0.4 %
44.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.4 %
45.  Informacje nieudostępnione kat. główna 0.4 %
46.  2010 rok 0.3 %
47.  Wyszukiwarka kat. główna 0.3 %
48.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych kat. główna 0.3 %
49.  Redakcja Biuletynu kat. główna 0.3 %
50.  Program Ochrony Środowiska kat. główna 0.3 %
51.  Wybory Prezydenckie kat. główna 0.3 %
52.  Referenda Gminne kat. główna 0.3 %
53.  Instrukcja obsługi kat. główna 0.3 %
54.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0.3 %
55.  Petycje kat. główna 0.3 %
56.  Plan Gospodarki Odpadami kat. główna 0.3 %
57.  Gminny Ośrodek Kultury 0.3 %
58.  Kontrole kat. główna 0.2 %
59.  Pracownicy Urzędu Gminy 0.2 %
60.  2011 r. 0.2 %
61.  Wybory Samorządowe 2006 0.2 %
62.  Sprawozdania budżetowe kat. główna 0.2 %
63.  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 0.2 %
64.  Regulamin 0.2 %
65.  Zapewnienie dostępności kat. główna 0.2 %
66.  2007 ROK 0.2 %
67.  2008 ROK 0.2 %
68.  Wybory Ławników Sądowych kat. główna 0.2 %
69.  2003r. 0.2 %
70.  Szkoły 0.2 %
71.  2008r. 0.2 %
72.  19 październik 2007 0.2 %
73.  Cielętniki 0.2 %
74.  Olbrachcice 0.2 %
75.  2005r. 0.2 %
76.  2007r. 0.2 %
77.  2011 ROK 0.2 %
78.  Przedszkola 0.2 %
79.  Biblioteka 0.2 %
80.  Soborzyce 0.2 %
81.  RODO kat. główna 0.2 %
82.  2011 ROK 0.1 %
83.  Dąbrowa Zielona 0.1 %
84.  2011 r. 0.1 %
85.  Święta Anna 0.1 %
86.  2004r. 0.1 %
87.  2006r. 0.1 %
88.  Skrzynka Podawcza 2 kat. główna 0.1 %
89.  2005 ROK 0.1 %
90.  Ulesie 0.1 %
91.  2007 r. 0.1 %
92.  Zarządzenia budżetowe kat. główna 0.1 %
93.  Radni 0.1 %
94.  Emisja Obligacji kat. główna 0.1 %
95.  2006 ROK 0.1 %
96.  2007 ROK 0.1 %
97.  2004 ROK 0.1 %
98.  2008 ROK 0.1 %
99.  Dąbek 0.1 %
100.  2005 ROK 0.1 %
101.  2005 ROK 0.1 %
102.  2003 ROK 0.1 %
103.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.1 %
104.  2006 ROK 0.1 %
105.  2008 r. 0.1 %
106.  2003 ROK 0.1 %
107.  Wybory Samorządowe 2010 0.1 %
108.  2009 r. 0.1 %
109.  2011 rok 0.1 %
110.  2007 ROK 0.1 %
111.  2004 ROK 0.1 %
112.  2004 ROK 0.1 %
113.  2009 r. 0.1 %
114.  2010 ROK 0.1 %
115.  Sesja XXVI 0.1 %
116.  Sesja V 0.1 %
117.  2003 ROK 0.1 %
118.  2005 ROK 0.1 %
119.  Sesja VI 0.1 %
120.  2009 ROK 0.1 %
121.  2012 rok 0.1 %
122.  Sesja XXI 0.1 %
123.  Sesja XXV 0.1 %
124.  Sesja XIV 0.1 %
125.  2010 r. 0.1 %
126.  Sesja XXIV 0.1 %
127.  Sesja VIII 0.1 %
128.  Sesja XVII 0.1 %
129.  2004 ROK 0.1 %
130.  2009 ROK 0.1 %
131.  Sesja XI 0.1 %
132.  Sesja XII 0.1 %
133.  2003 ROK 0.1 %
134.  2010 r. 0.1 %
135.  Sesja XX 0.1 %
136.  Sesja XXVII 0.1 %
137.  21 września 2008 r. 0.1 %
138.  Sesja XXII 0.1 %
139.  2004 ROK 0.1 %
140.  Sesja XIX 0.1 %
141.  Sesja XVIII 0.1 %
142.  Sesja VII 0.1 %
143.  Sesja XVI 0.1 %
144.  Sesja XV 0.1 %
145.  2005 ROK 0.1 %
146.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej kat. główna 0.1 %
147.  Sesja IX 0.1 %
148.  Oświata kat. główna 0.1 %
149.  Sesja XXVIII 0.1 %
150.  2005 ROK 0.1 %
151.  Sesja XXXIII 0.1 %
152.  Sesja X 0.1 %
153.  2006 ROK 0.1 %
154.  Sesja XXIII 0.1 %
155.  Sesja XXXVII 0.1 %
156.  Sesja XXXI 0.1 %
157.  Sesja XXXV 0.1 %
158.  Sesja IV 0.1 %
159.  2008 ROK 0.1 %
160.  2004 ROK 0.1 %
161.  2008 ROK 0.1 %
162.  Sesja XIII 0.1 %
163.  Sesja XXIX 0.1 %
164.  2007 ROK 0.1 %
165.  Sesja XXXIV 0.1 %
166.  Sesja XXX 0.1 %
167.  Sesja XXXII 0.1 %
168.  Sesja VI 0.1 %
169.  Sesja XXXVI 0.1 %
170.  Sesja VII 0.1 %
171.  27 lipiec 2008 0.1 %
172.  Sesja II 0.1 %
173.  Sesja XXXVIII 0.1 %
174.  Sesja I 0.1 %
175.  2010 ROK 0.1 %
176.  Sesja V 0.1 %
177.  2006 ROK 0.1 %
178.  Sesja III 0.1 %
179.  2006 ROK - Pierwsze Oświadczenia 0.1 %
180.  2009 ROK 0.1 %
181.  2007 ROK 0.1 %
182.  2012 r. 0.1 %
183.  Ewidencja ludności i dowody osobiste kat. główna 0.1 %
184.  Sesja XIV 0.1 %
185.  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 0.1 %
186.  2010 ROK 0.1 %
187.  Sesja XIII 0.1 %
188.  Ewidencje i rejestry kat. główna 0.1 %
189.  Sesja XV 0.1 %
190.  Wybory do IZB Rolniczych kat. główna 0.1 %
191.  Sesja XVI 0.1 %
192.  Działalność gospodarcza kat. główna 0.1 %
193.  Sesja XII 0.1 %
194.  2009 ROK 0.1 %
195.  2006 ROK 0.1 %
196.  Sesja XXVII 0.1 %
197.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
198.  Sesja XVII 0.1 %
199.  Sesja XVIII 0.1 %
200.  2008 ROK 0.1 %
201.  2006 ROK 0.1 %
202.  Sesja XXXV 0.1 %
203.  Sesja XXX 0.1 %
204.  2007 ROK 0.1 %
205.  Sesja XX 0.1 %
206.  2007 ROK 0.1 %
207.  Sesja XXIII 0.1 %
208.  Sesja X 0.1 %
209.  Sesja XI 0.1 %
210.  2012 r. 0.1 %
211.  Sesja IX 0.1 %
212.  Sesja XXVI 0.1 %
213.  Sesja XIX 0.1 %
214.  Sesja XXXIX 0.1 %
215.  Sesja XXII 0.1 %
216.  Sesja XXIX 0.1 %
217.  Sesja VIII 0.1 %
218.  Sesja XXXVII 0.1 %
219.  2008 ROK 0.1 %
220.  2011 ROK 0.1 %
221.  Sesja V 0.1 %
222.  Sesja XXV 0.1 %
223.  Sesja XXI 0.1 %
224.  Strategia Rozwoju Gminy kat. główna 0.1 %
225.  2009 ROK 0.1 %
226.  Rewitalizacja kat. główna 0.1 %
227.  Sesja XXIV 0.1 %
228.  Sesja VII 0.1 %
229.  Sesja XL 0.1 %
230.  Sesja XXVIII 0.1 %
231.  Sesja VI 0.1 %
232.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 0.1 %
233.  17 lipiec 2011 0.1 %
234.  Sesja XXXVI 0.1 %
235.  Sesja IX 0.1 %
236.  Sesja III 0.1 %
237.  Sesja VIII 0.1 %
238.  Sesja IV 0.1 %
239.  Sesja XLIII 0.1 %
240.  Sesja XLII 0.1 %
241.  Sesja XXXI 0.1 %
242.  Sesja XLV 0.1 %
243.  Pierwsze oświadczenia 0.1 %
244.  Sesja XLVI 0 %
245.  Sesja XLI 0 %
246.  Sesja XXXIV 0 %
247.  Sesja XLIV 0 %
248.  Sesja XXXII 0 %
249.  Na koniec kadencji 2006-2010 0 %
250.  2011 ROK 0 %
251.  2009 ROK 0 %
252.  Sesja II 0 %
253.  Sesja XXXVIII 0 %
254.  Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok 0 %
255.  2012 rok 0 %
256.  Sesja XXXIII 0 %
257.  2010 ROK 0 %
258.  Sesja XLVII 0 %
259.  Powszechny spis rolny 2020 r. kat. główna 0 %
260.  Sesja I 0 %
261.  Pierwsze oświadczenia 0 %
262.  Sesja X 0 %
263.  Sesja XIII 0 %
264.  Sesja XI 0 %
265.  Sesja XV 0 %
266.  Zarządzenia budżetowe 0 %
267.  2012 ROK 0 %
268.  2010 ROK 0 %
269.  Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r. kat. główna 0 %
270.  2010 ROK 0 %
271.  2012 ROK 0 %
272.  Ochrona srodowiska kat. główna 0 %
273.  Sesja XVI 0 %
274.  9 październik 2011 0 %
275.  Sesja XVIII 0 %
276.  Sesja XIV 0 %
277.  Sesja XII 0 %
278.  Sesja XVII 0 %
279.  Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok 0 %
280.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 0 %
281.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej kat. główna 0 %
282.  Strategia Rozwoju Gminy kat. główna 0 %
283.  2011 ROK 0 %
284.  2012 rok 0 %
285.  Sesja XIX 0 %
286.  2012 rok 0 %
287.  2010 ROK 0 %
288.  2012 ROK 0 %
289.  Sesja XXI 0 %
290.  2022 rok kat. główna 0 %
291.  2011 rok 0 %
292.  2012 rok 0 %
293.  Decyzje Środowiskowe 0 %
294.  Sesja XX 0 %
295.  2012 rok 0 %
296.  2011 ROK 0 %
297.  2011 ROK 0 %
298.  2011 ROK 0 %
299.  2012 ROK 0 %
300.  2018 rok 0 %
301.  2018 rok 0 %
302.  2018 rok 0 %
303.  2018 rok 0 %
304.  Sesja XXXVII 0 %
305.  2018 rok 0 %
306.  Sesja XXXVI 0 %
307.  2018 rok 0 %
308.  2018 rok 0 %
309.  Sesja XXXVIII 0 %
310.  Sesja XLI 0 %
311.  Sesja XXXIX 0 %
312.  2019 rok 0 %
313.  Archiwalne nagrania obrad 0 %
314.  Sesja XLV 0 %
315.  Sesja XLIV 0 %
316.  Sesja XLIII 0 %
317.  Sesja I 0 %
318.  Wybory Samorządowe 2018 0 %
319.  Sesja XLII 0 %
320.  2017 ROK 0 %
321.  2017 ROK 0 %
322.  2017 ROK 0 %
323.  2018 rok 0 %
324.  Sesja XL 0 %
325.  2018 rok 0 %
326.  Sesja XXXIV 0 %
327.  2018 rok 0 %
328.  2019 rok 0 %
329.  2018 r. 0 %
330.  2018 r. 0 %
331.  2017 rok 0 %
332.  2017 rok 0 %
333.  Sesja XIV 0 %
334.  2017 rok 0 %
335.  Sesja XV 0 %
336.  2016 rok 0 %
337.  Sesja XXI 0 %
338.  2015 rok 0 %
339.  2015 rok 0 %
340.  2015 rok 0 %
341.  Sesja XX 0 %
342.  Sesja XIX 0 %
343.  2016 rok 0 %
344.  Sesja XVIII 0 %
345.  2016 ROK 0 %
346.  Sesja XVI 0 %
347.  Sesja XXV 0 %
348.  Sesja XXVI 0 %
349.  Sesja XXXV 0 %
350.  2017 rok 0 %
351.  2017 rok 0 %
352.  Sesja XXXIII 0 %
353.  Sesja XXXII 0 %
354.  Sesja XXXI 0 %
355.  2016 rok 0 %
356.  2016 rok 0 %
357.  2016 rok 0 %
358.  Sesja XXX 0 %
359.  Sesja XXIX 0 %
360.  Sesja XXVIII 0 %
361.  Sesja XXVII 0 %
362.  2017 rok 0 %
363.  2017 rok 0 %
364.  2017 rok 0 %
365.  Sesja XVII 0 %
366.  2019 rok 0 %
367.  Sesja XLV 0 %
368.  2022 rok 0 %
369.  Sesja XXXVII 0 %
370.  Sesja XXXVI 0 %
371.  Sesja XXXV 0 %
372.  Sesja XXXIV 0 %
373.  Sesja XXXIII 0 %
374.  Sesja XXXII 0 %
375.  2021 r. 0 %
376.  Sesja XXXI 0 %
377.  2020 rok 0 %
378.  2020 rok 0 %
379.  2020 rok 0 %
380.  Sesja XXX 0 %
381.  Sesja XXIX 0 %
382.  Sesja XVII 0 %
383.  2020 rok 0 %
384.  2020 rok 0 %
385.  2022 rok 0 %
386.  2022 rok 0 %
387.  2022 rok 0 %
388.  Sesja XLIV 0 %
389.  13 listopad 2022 r. 0 %
390.  Sesja XLIII 0 %
391.  Sesja XLII 0 %
392.  2022 rok 0 %
393.  2021 rok 0 %
394.  2021 rok 0 %
395.  2021 rok 0 %
396.  2022 rok 0 %
397.  Sesja XLI 0 %
398.  Sesja XL 0 %
399.  2022 rok 0 %
400.  Sesja XXXIX 0 %
401.  Sesja XXXVIII 0 %
402.  2022 rok 0 %
403.  2022 rok 0 %
404.  2022 rok 0 %
405.  10 maja 2020 0 %
406.  2020 rok 0 %
407.  2019_rok 0 %
408.  2019 rok 0 %
409.  2019 rok 0 %
410.  2019 rok 0 %
411.  Sesja VII 0 %
412.  Pierwsze oświadczenia VIII kadencji 0 %
413.  2019 rok 0 %
414.  Pierwsze oświadczenia VIII kadencji 0 %
415.  26 maj 2019 r. 0 %
416.  Sesja VI 0 %
417.  2019 rok 0 %
418.  2019 rok 0 %
419.  Sesja V 0 %
420.  2019 rok 0 %
421.  2019 rok 0 %
422.  Sesja IV 0 %
423.  Sesja III 0 %
424.  Sesja VIII 0 %
425.  Sesja IX 0 %
426.  Sesja X 0 %
427.  2020 rok 0 %
428.  Sesja XVI 0 %
429.  Sesja XVIII 0 %
430.  2020 rok 0 %
431.  2020 rok 0 %
432.  2020 rok 0 %
433.  2020 rok 0 %
434.  2020 rok 0 %
435.  Sesja XV 0 %
436.  Sesja XIV 0 %
437.  Sesja XIII 0 %
438.  Sesja XII 0 %
439.  Sesja XI 0 %
440.  13 października 2019 r. 0 %
441.  2018 rok 0 %
442.  2018 rok 0 %
443.  Oświadczenia za 2018 rok 0 %
444.  Sesja II 0 %
445.  2014 rok 0 %
446.  2021 rok 0 %
447.  2021 rok 0 %
448.  2021 rok 0 %
449.  2021 rok 0 %
450.  Sesja XXVI 0 %
451.  2021 rok 0 %
452.  Sesja XXVI 0 %
453.  2021 rok 0 %
454.  Sesja XXV 0 %
455.  Sesja XXIV 0 %
456.  Sesja XXIII 0 %
457.  2019 rok 0 %
458.  2019 rok 0 %
459.  2019 rok 0 %
460.  Sesja XXII 0 %
461.  2020 rok 0 %
462.  2020 rok 0 %
463.  2021 rok 0 %
464.  Sesja XXVII 0 %
465.  Sesja XXXIX 0 %
466.  Sesja XXXVIII 0 %
467.  Sesja XXXVII 0 %
468.  Sesja XXXVI 0 %
469.  Sesja XXXV 0 %
470.  Sesja XXXIV 0 %
471.  Sesja XXXIII 0 %
472.  Sesja XXXII 0 %
473.  2012 rok 0 %
474.  2012 rok 0 %
475.  2012 rok 0 %
476.  Sesja XXXI 0 %
477.  18 lipiec 2021 r. 0 %
478.  Sesja XXVIII 0 %
479.  2021 rok 0 %
480.  2021 rok 0 %
481.  2021 rok 0 %
482.  Sesja XXI 0 %
483.  Sesja XX 0 %
484.  Sesja XIX 0 %
485.  2017 rok 0 %
486.  Sesja XXIII 0 %
487.  Sesja XXII 0 %
488.  2013 rok 0 %
489.  2013 rok 0 %
490.  Sesja XXVII 0 %
491.  Sesja XXVI 0 %
492.  2013 Rok 0 %
493.  2013 Rok 0 %
494.  Konsultacje projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 0 %
495.  Sesja XXV 0 %
496.  Sesja XXIV 0 %
497.  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwał 0 %
498.  2019 rok 0 %
499.  Konsultacje w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i liczby radnych wybieranych w okręgach 0 %
500.  Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok 0 %
501.  Sesja XXIII 0 %
502.  2017 rok 0 %
503.  2017 rok 0 %
504.  28 czerwca 2020 0 %
505.  Budowa budynków inwentarskich kurników wraz z niezbędną infrastrukturą 0 %
506.  2020 rok 0 %
507.  Sesja XXX 0 %
508.  2013 ROK 0 %
509.  Sesja XXIX 0 %
510.  Sesja XXVIII 0 %
511.  2013 rok 0 %
512.  2013 rok 0 %
513.  2013 rok 0 %
514.  Ponowne Konsultacje projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 0 %
515.  2013 rok 0 %
516.  2013 rok 0 %
517.  Pierwsze oświadczenie 0 %
518.  2017 rok 0 %
519.  9 kwiecień 2017 r. 0 %
520.  Sesja XXIV 0 %
521.  Sesja XXII 0 %
522.  2016 rok 0 %
523.  25 październik 2015 r. 0 %
524.  Konkurs 0 %
525.  Sesja VII 0 %
526.  Sesja VI 0 %
527.  Sesja V 0 %
528.  2015 ROK 0 %
529.  2015 rok 0 %
530.  Pierwsze oświadczenia 2014 0 %
531.  Pierwsze oświadczenia 0 %
532.  10 maja 2015 0 %
533.  Sesja IV 0 %
534.  2015 ROK 0 %
535.  Sesja III 0 %
536.  2014 ROK 0 %
537.  2013 ROK 0 %
538.  2015 rok 0 %
539.  Na koniec kadencji 2010-2014 0 %
540.  Sesja VIII 0 %
541.  Sesja IX 0 %
542.  2016 rok 0 %
543.  2016 rok 0 %
544.  Sesja XIII 0 %
545.  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 0 %
546.  2016 rok 0 %
547.  2016 rok 0 %
548.  2014 rok 0 %
549.  2014 rok 0 %
550.  2014 rok 0 %
551.  Sesja XII 0 %
552.  2015 rok 0 %
553.  2016 rok 0 %
554.  2016 rok 0 %
555.  2016 rok 0 %
556.  2015 rok 0 %
557.  Sesja XI 0 %
558.  Sesja X 0 %
559.  2015 rok 0 %
560.  2015 rok 0 %
561.  Na koniec kadencji 2010-2014 0 %
562.  Sesja XLIX 0 %
563.  Sesja XLVIII 0 %
564.  2014 rok 0 %
565.  Sesja XLVII 0 %
566.  Sesja XLVI 0 %
567.  25 maj 2014 r. 0 %
568.  2014 rok 0 %
569.  Sesja XLV 0 %
570.  Sesja XLIV 0 %
571.  2014 rok 0 %
572.  2014 rok 0 %
573.  Sesja XLIII 0 %
574.  Sesja XLII 0 %
575.  Sesja XLI 0 %
576.  Sesja XL 0 %
577.  2014 rok 0 %
578.  2014 rok 0 %
579.  2014 rok 0 %
580.  2013 rok 0 %
581.  2015 rok 0 %
582.  2015 rok 0 %
583.  Sesja II 0 %
584.  2015 rok 0 %
585.  Sesja I 0 %
586.  2015 0 %
587.  Sesja LIV 0 %
588.  2015 rok 0 %
589.  Sesja LIII 0 %
590.  Sesja LII 0 %
591.  Sesja LI 0 %
592.  2014 rok 0 %
593.  Wybory Samorządowe 2014 0 %
594.  Sesja L 0 %
595.  2013 rok 0 %
596.  2013 rok 0 %
597.  2013 rok 0 %
598.  2014 rok 0 %
Oficjalna strona www
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
Plac Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona


tel. 34/3555-018
tel. 34/3555-019
www.dabrowazielona.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.