Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Urząd Gminy 13252 razy
2.  Gmina 8012 razy
3.  Skład Rady Gminy 7061 razy
4.  Wójt Gminy 4903 razy
5.  Uchwała Nr XXXV/215/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbrowa Zielona 4720 razy
6.  Uchwała Nr XXXV/211/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Cielętniki 4596 razy
7.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 3735 razy
8.  Skład osobowy Komisji Rady Gminy 3566 razy
9.  XXX Sesja Rady Gminy 3425 razy
10.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Zielona 3368 razy
11.  Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Nowa Wieś 3359 razy
12.  Uchwała Nr XXXV/221/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Soborzyce 3338 razy
13.  Zapytanie ofertowe 271.VI.12.2022 3198 razy
14.  Uchwała Nr XXXV/214/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbek 3170 razy
15.  Statut Gminy 3146 razy
16.  Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.Na 3007 razy
17.  WYNIKI WYBORÓW 2997 razy
18.  Uchwała Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Św. Anna 2860 razy
19.  Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego 2825 razy
20.  Plan Gospodarki Odpadami 2772 razy
21.  Ogłoszenie o przetargu na zadanie 2527 razy
22.  Uchwała Nr XXXV/219/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Olbrachcice 2502 razy
23.  Uchwała Nr XXXVIIII/246/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczkowice Kolonia 2458 razy
24.  Zarządzenie nr 0050.239.2013 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 15 lutego 2013 roku 2448 razy
25.  Uchwała Nr IX/56/11 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/07 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia zmian Studium uwarunkowań i kierunków z 2359 razy
26.  Uchwała Nr XXXV/220/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Raczkowice 2351 razy
27.  Uchwała nr XXVII/176/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 28 grudnia 2012 roku 2345 razy
28.  Zarządzenie Nr 0050.242.2013 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 27 lutego 2013 roku 2333 razy
29.  Zarządzenie nr 0050.232.2012 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 31 grudnia 2012 roku 2327 razy
30.  Uchwała nr XXVII/177/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 28 grudnia 2012 roku 2296 razy
W sumie 111256 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Uchwały Rady kat. główna 23 %
2.  Zarządzenia Wójta kat. główna 14.5 %
3.  Przetargi kat. główna 5.4 %
4.  Zamówienia poniżej 130 tys. złotych kat. główna 4.2 %
5.  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze kat. główna 3.3 %
6.  Prace Rady kat. główna 2.8 %
7.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 2.3 %
8.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 2.2 %
9.  2009 ROK 1.7 %
10.  Konkursy kat. główna 1.6 %
11.  Budżet kat. główna 1.3 %
12.  Podatki i opłaty kat. główna 1.3 %
13.  Informacje bieżące kat. główna 1.2 %
14.  Wybory samorządowe kat. główna 1.2 %
15.  Nieruchomości gminne - sprzedaż lub wydzierżawienie kat. główna 1.2 %
16.  2008 ROK 0.9 %
17.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.8 %
18.  2005 ROK 0.8 %
19.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy kat. główna 0.8 %
20.  Wybory Parlamentarne kat. główna 0.8 %
21.  Ogłoszenia Publiczne kat. główna 0.7 %
22.  Ochrona Środowiska kat. główna 0.7 %
23.  2011 ROK 0.6 %
24.  Urząd Gminy kat. główna 0.6 %
25.  2007 ROK 0.6 %
26.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.6 %
27.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.6 %
28.  Mienie gminy kat. główna 0.6 %
29.  2006 ROK 0.5 %
30.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych kat. główna 0.5 %
31.  Rada kat. główna 0.5 %
32.  2010 ROK 0.4 %
33.  Sprawozdania budżetowe kat. główna 0.4 %
34.  Statut Gminy kat. główna 0.4 %
35.  Gmina kat. główna 0.4 %
36.  Plany rozwoju lokalnego kat. główna 0.4 %
37.  Wybory Prezydenckie kat. główna 0.4 %
38.  2009 rok 0.4 %
39.  Dane kat. główna 0.4 %
40.  Wójt kat. główna 0.4 %
41.  Petycje kat. główna 0.4 %
42.  2012 Rok 0.4 %
43.  Komisje Rady kat. główna 0.3 %
44.  Sprawozdania jednostek budżetowych kat. główna 0.3 %
45.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.3 %
46.  Protokoły z Sesji 0.3 %
47.  2006-2009 rok 0.3 %
48.  Sesje i Komisje Rady 0.3 %
49.  Referenda Gminne kat. główna 0.3 %
50.  2008 rok 0.3 %
51.  Informacje nieudostępnione kat. główna 0.3 %
52.  Program Ochrony Środowiska kat. główna 0.3 %
53.  Wyszukiwarka kat. główna 0.2 %
54.  2010 rok 0.2 %
55.  Zarządzenia budżetowe kat. główna 0.2 %
56.  Kontrole kat. główna 0.2 %
57.  Redakcja Biuletynu kat. główna 0.2 %
58.  Plan Gospodarki Odpadami kat. główna 0.2 %
59.  Wybory Ławników Sądowych kat. główna 0.2 %
60.  Instrukcja obsługi kat. główna 0.2 %
61.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.2 %
62.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0.2 %
63.  Zapewnienie dostępności kat. główna 0.2 %
64.  RODO kat. główna 0.2 %
65.  Gminny Ośrodek Kultury 0.2 %
66.  Pracownicy Urzędu Gminy 0.2 %
67.  2011 r. 0.1 %
68.  Wybory Samorządowe 2006 0.1 %
69.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej kat. główna 0.1 %
70.  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 0.1 %
71.  Oświata kat. główna 0.1 %
72.  Regulamin 0.1 %
73.  2007 ROK 0.1 %
74.  2008 ROK 0.1 %
75.  2003r. 0.1 %
76.  Szkoły 0.1 %
77.  2008r. 0.1 %
78.  Skrzynka Podawcza 2 kat. główna 0.1 %
79.  19 październik 2007 0.1 %
80.  Cielętniki 0.1 %
81.  Olbrachcice 0.1 %
82.  2005r. 0.1 %
83.  2007r. 0.1 %
84.  2011 ROK 0.1 %
85.  Przedszkola 0.1 %
86.  Wybory do IZB Rolniczych kat. główna 0.1 %
87.  Biblioteka 0.1 %
88.  Soborzyce 0.1 %
89.  Ewidencja ludności i dowody osobiste kat. główna 0.1 %
90.  2011 ROK 0.1 %
91.  Dąbrowa Zielona 0.1 %
92.  2011 r. 0.1 %
93.  Święta Anna 0.1 %
94.  2004r. 0.1 %
95.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
96.  2006r. 0.1 %
97.  2005 ROK 0.1 %
98.  Ulesie 0.1 %
99.  2007 r. 0.1 %
100.  Radni 0.1 %
101.  2006 ROK 0.1 %
102.  Ewidencje i rejestry kat. główna 0.1 %
103.  Działalność gospodarcza kat. główna 0.1 %
104.  2007 ROK 0.1 %
105.  2004 ROK 0.1 %
106.  2008 ROK 0.1 %
107.  Dąbek 0.1 %
108.  2005 ROK 0.1 %
109.  Rewitalizacja kat. główna 0.1 %
110.  2005 ROK 0.1 %
111.  2003 ROK 0.1 %
112.  2006 ROK 0.1 %
113.  2008 r. 0.1 %
114.  2003 ROK 0.1 %
115.  Strategia Rozwoju Gminy kat. główna 0.1 %
116.  Wybory Samorządowe 2010 0.1 %
117.  Powszechny spis rolny 2020 r. kat. główna 0.1 %
118.  2009 r. 0.1 %
119.  2011 rok 0.1 %
120.  2007 ROK 0.1 %
121.  2004 ROK 0.1 %
122.  2004 ROK 0.1 %
123.  2009 r. 0.1 %
124.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kat. główna 0.1 %
125.  2010 ROK 0.1 %
126.  Sesja XXVI 0.1 %
127.  Sesja V 0.1 %
128.  2003 ROK 0.1 %
129.  2005 ROK 0.1 %
130.  Sesja VI 0.1 %
131.  2009 ROK 0.1 %
132.  2012 rok 0.1 %
133.  Sesja XXI 0.1 %
134.  Sesja XXV 0.1 %
135.  2010 r. 0.1 %
136.  Sesja XIV 0.1 %
137.  Sesja XXIV 0.1 %
138.  Sesja VIII 0.1 %
139.  Sesja XVII 0.1 %
140.  2004 ROK 0.1 %
141.  2009 ROK 0.1 %
142.  Sesja XI 0.1 %
143.  Sesja XII 0.1 %
144.  2003 ROK 0.1 %
145.  2010 r. 0.1 %
146.  Sesja XX 0.1 %
147.  Sesja XXVII 0.1 %
148.  21 września 2008 r. 0.1 %
149.  Sesja XXII 0.1 %
150.  2004 ROK 0.1 %
151.  Sesja XIX 0.1 %
152.  Sesja XVIII 0.1 %
153.  Sesja VII 0.1 %
154.  Sesja XVI 0.1 %
155.  Sesja XV 0.1 %
156.  2005 ROK 0.1 %
157.  Sesja IX 0.1 %
158.  Sesja XXVIII 0.1 %
159.  2005 ROK 0.1 %
160.  Sesja XXXIII 0.1 %
161.  Sesja X 0.1 %
162.  2006 ROK 0.1 %
163.  Sesja XXIII 0.1 %
164.  Sesja XXXVII 0.1 %
165.  Sesja XXXI 0.1 %
166.  Sesja XXXV 0.1 %
167.  Sesja IV 0.1 %
168.  2008 ROK 0.1 %
169.  2004 ROK 0.1 %
170.  2008 ROK 0.1 %
171.  Sesja XIII 0.1 %
172.  Sesja XXIX 0.1 %
173.  2007 ROK 0.1 %
174.  Sesja XXXIV 0.1 %
175.  Sesja XXX 0.1 %
176.  Sesja XXXII 0.1 %
177.  Sesja VI 0.1 %
178.  Sesja XXXVI 0.1 %
179.  Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r. kat. główna 0.1 %
180.  Sesja VII 0.1 %
181.  27 lipiec 2008 0.1 %
182.  Sesja XXXVIII 0.1 %
183.  Sesja II 0.1 %
184.  Sesja I 0.1 %
185.  2010 ROK 0.1 %
186.  Sesja V 0 %
187.  2006 ROK 0 %
188.  Sesja III 0 %
189.  2006 ROK - Pierwsze Oświadczenia 0 %
190.  2009 ROK 0 %
191.  2007 ROK 0 %
192.  2012 r. 0 %
193.  Sesja XIV 0 %
194.  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 0 %
195.  2010 ROK 0 %
196.  Sesja XIII 0 %
197.  Sesja XV 0 %
198.  Sesja XVI 0 %
199.  Sesja XII 0 %
200.  2009 ROK 0 %
201.  2006 ROK 0 %
202.  Sesja XXVII 0 %
203.  Sesja XVII 0 %
204.  Sesja XVIII 0 %
205.  2008 ROK 0 %
206.  2006 ROK 0 %
207.  Sesja XXXV 0 %
208.  Sesja XXX 0 %
209.  2007 ROK 0 %
210.  Sesja XX 0 %
211.  2007 ROK 0 %
212.  Sesja XXIII 0 %
213.  Sesja X 0 %
214.  Sesja XI 0 %
215.  Ochrona srodowiska kat. główna 0 %
216.  2012 r. 0 %
217.  Sesja IX 0 %
218.  Sesja XXVI 0 %
219.  Sesja XIX 0 %
220.  Sesja XXXIX 0 %
221.  Sesja XXII 0 %
222.  Sesja VIII 0 %
223.  Sesja XXIX 0 %
224.  Sesja XXXVII 0 %
225.  2008 ROK 0 %
226.  2011 ROK 0 %
227.  Sesja V 0 %
228.  Sesja XXV 0 %
229.  Sesja XXI 0 %
230.  2009 ROK 0 %
231.  Sesja XXIV 0 %
232.  Sesja VII 0 %
233.  Sesja XL 0 %
234.  Sesja VI 0 %
235.  Sesja XXVIII 0 %
236.  17 lipiec 2011 0 %
237.  Sesja XXXVI 0 %
238.  Sesja IX 0 %
239.  Sesja III 0 %
240.  Sesja VIII 0 %
241.  Sesja IV 0 %
242.  Sesja XLIII 0 %
243.  Sesja XLII 0 %
244.  Sesja XXXI 0 %
245.  Sesja XLV 0 %
246.  Pierwsze oświadczenia 0 %
247.  Sesja XLVI 0 %
248.  Sesja XLI 0 %
249.  Sesja XXXIV 0 %
250.  Sesja XLIV 0 %
251.  Sesja XXXII 0 %
252.  Na koniec kadencji 2006-2010 0 %
253.  2011 ROK 0 %
254.  2009 ROK 0 %
255.  Sesja II 0 %
256.  Sesja XXXVIII 0 %
257.  2012 rok 0 %
258.  Sesja XXXIII 0 %
259.  2010 ROK 0 %
260.  Sesja XLVII 0 %
261.  Sesja I 0 %
262.  Pierwsze oświadczenia 0 %
263.  Strategia Rozwoju Gminy kat. główna 0 %
264.  Sesja X 0 %
265.  Sesja XIII 0 %
266.  Sesja XI 0 %
267.  Sesja XV 0 %
268.  Zarządzenia budżetowe 0 %
269.  2012 ROK 0 %
270.  2022 rok kat. główna 0 %
271.  2010 ROK 0 %
272.  2010 ROK 0 %
273.  2012 ROK 0 %
274.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej kat. główna 0 %
275.  Sesja XVI 0 %
276.  9 październik 2011 0 %
277.  Sesja XVIII 0 %
278.  Sesja XIV 0 %
279.  Sesja XII 0 %
280.  Sesja XVII 0 %
281.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 0 %
282.  2011 ROK 0 %
283.  2012 rok 0 %
284.  Sesja XIX 0 %
285.  2012 rok 0 %
286.  2010 ROK 0 %
287.  2012 ROK 0 %
288.  Sesja XXI 0 %
289.  2011 rok 0 %
290.  2012 rok 0 %
291.  Decyzje Środowiskowe 0 %
292.  Sesja XX 0 %
293.  Konkurs kat. główna 0 %
294.  2012 rok 0 %
295.  2011 ROK 0 %
296.  2011 ROK 0 %
297.  2011 ROK 0 %
298.  2012 ROK 0 %
299.  2019 rok 0 %
300.  Pierwsze oświadczenia VIII kadencji 0 %
301.  Sesja VII 0 %
302.  Sesja XLII 0 %
303.  2019 rok 0 %
304.  2017 ROK 0 %
305.  2019 rok 0 %
306.  2017 ROK 0 %
307.  2019 rok 0 %
308.  2017 ROK 0 %
309.  10 maja 2020 0 %
310.  Sesja XXXVI 0 %
311.  Sesja XLI 0 %
312.  2018 rok 0 %
313.  2019 rok 0 %
314.  Wybory Samorządowe 2018 0 %
315.  Sesja XLIII 0 %
316.  Sesja V 0 %
317.  2019 rok 0 %
318.  2019 rok 0 %
319.  Sesja IV 0 %
320.  Sesja III 0 %
321.  Sesja II 0 %
322.  2019 rok 0 %
323.  2019 rok 0 %
324.  2019 rok 0 %
325.  Archiwalne nagrania obrad 0 %
326.  Sesja I 0 %
327.  Sesja XLV 0 %
328.  Sesja XLIV 0 %
329.  Sesja VI 0 %
330.  26 maj 2019 r. 0 %
331.  Pierwsze oświadczenia VIII kadencji 0 %
332.  Sesja XL 0 %
333.  2018 rok 0 %
334.  Sesja XXI 0 %
335.  2015 rok 0 %
336.  2017 rok 0 %
337.  2017 rok 0 %
338.  2017 rok 0 %
339.  Sesja XXVII 0 %
340.  Sesja XXVIII 0 %
341.  Sesja XXIX 0 %
342.  Sesja XXX 0 %
343.  2015 rok 0 %
344.  Sesja XXVI 0 %
345.  2015 rok 0 %
346.  Sesja XX 0 %
347.  2016 rok 0 %
348.  2017 rok 0 %
349.  2017 rok 0 %
350.  2017 rok 0 %
351.  2017 rok 0 %
352.  Sesja XXV 0 %
353.  2016 rok 0 %
354.  2016 rok 0 %
355.  2016 rok 0 %
356.  2018 rok 0 %
357.  2018 rok 0 %
358.  2018 rok 0 %
359.  2018 rok 0 %
360.  Sesja XXXVII 0 %
361.  2018 rok 0 %
362.  Sesja XXXVIII 0 %
363.  Sesja XXXIX 0 %
364.  Sesja XXXII 0 %
365.  2018 rok 0 %
366.  Sesja XXXI 0 %
367.  Sesja XXXIII 0 %
368.  Sesja XXXIV 0 %
369.  2017 rok 0 %
370.  Sesja XXXV 0 %
371.  2018 r. 0 %
372.  2018 r. 0 %
373.  2018 rok 0 %
374.  2018 rok 0 %
375.  2022 rok 0 %
376.  Sesja XLII 0 %
377.  Sesja XLIII 0 %
378.  13 listopad 2022 r. 0 %
379.  Sesja XLIV 0 %
380.  Sesja XLV 0 %
381.  2022 rok 0 %
382.  Sesja XLVI 0 %
383.  Sesja XLVII 0 %
384.  2022 rok 0 %
385.  2021 rok 0 %
386.  2021 rok 0 %
387.  2022 rok 0 %
388.  Sesja XXXVIII 0 %
389.  Sesja XXXIX 0 %
390.  2022 rok 0 %
391.  Sesja XL 0 %
392.  Sesja XLI 0 %
393.  2022 rok 0 %
394.  2021 rok 0 %
395.  Sesja XLVIII 0 %
396.  Sesja XLIX 0 %
397.  Sesja L 0 %
398.  Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach 0 %
399.  2023 rok 0 %
400.  Urząd Gminny w Dąbrowie Zielonej 0 %
401.  Sesja LII 0 %
402.  2022 rok 0 %
403.  2023 rok 0 %
404.  2023 rok 0 %
405.  2023 rok 0 %
406.  Gminny Żlobek 0 %
407.  Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej 0 %
408.  Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej 0 %
409.  2023 rok 0 %
410.  Metadane 0 %
411.  Ważna informacja 0 %
412.  2023 rok 0 %
413.  2023 rok 0 %
414.  Sesja LI 0 %
415.  Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej 0 %
416.  Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach 0 %
417.  Sesja LIII 0 %
418.  2022 rok 0 %
419.  2019 rok 0 %
420.  Sesja XIV 0 %
421.  Sesja XV 0 %
422.  2020 rok 0 %
423.  2020 rok 0 %
424.  2020 rok 0 %
425.  2020 rok 0 %
426.  2020 rok 0 %
427.  Sesja XVIII 0 %
428.  Sesja XIII 0 %
429.  Sesja XII 0 %
430.  Sesja XI 0 %
431.  2019_rok 0 %
432.  Sesja VIII 0 %
433.  Sesja IX 0 %
434.  Sesja X 0 %
435.  Oświadczenia za 2018 rok 0 %
436.  2018 rok 0 %
437.  2018 rok 0 %
438.  13 października 2019 r. 0 %
439.  Sesja XVI 0 %
440.  2020 rok 0 %
441.  2020 rok 0 %
442.  Sesja XXXIII 0 %
443.  Sesja XXXIV 0 %
444.  Sesja XXXV 0 %
445.  Sesja XXXVI 0 %
446.  Sesja XXXVII 0 %
447.  2022 rok 0 %
448.  2022 rok 0 %
449.  2022 rok 0 %
450.  Sesja XXXII 0 %
451.  2021 r. 0 %
452.  Sesja XXXI 0 %
453.  2020 rok 0 %
454.  2020 rok 0 %
455.  Sesja XVII 0 %
456.  Sesja XXIX 0 %
457.  Sesja XXX 0 %
458.  2020 rok 0 %
459.  2020 rok 0 %
460.  2020 rok 0 %
461.  2022 rok 0 %
462.  2013 ROK 0 %
463.  2019 rok 0 %
464.  2019 rok 0 %
465.  Sesja XXIII 0 %
466.  Sesja XXIV 0 %
467.  Sesja XXV 0 %
468.  2021 rok 0 %
469.  Sesja XXVI 0 %
470.  2021 rok 0 %
471.  2019 rok 0 %
472.  Sesja XXII 0 %
473.  2020 rok 0 %
474.  Sesja XXX 0 %
475.  2020 rok 0 %
476.  Budowa budynków inwentarskich kurników wraz z niezbędną infrastrukturą 0 %
477.  28 czerwca 2020 0 %
478.  Sesja XIX 0 %
479.  Sesja XX 0 %
480.  Sesja XXI 0 %
481.  2020 rok 0 %
482.  Sesja XXVI 0 %
483.  2021 rok 0 %
484.  2021 rok 0 %
485.  2012 rok 0 %
486.  2012 rok 0 %
487.  Sesja XXXII 0 %
488.  Sesja XXXIII 0 %
489.  Sesja XXXIV 0 %
490.  Sesja XXXV 0 %
491.  Sesja XXXVI 0 %
492.  Sesja XXXVII 0 %
493.  2012 rok 0 %
494.  Sesja XXXI 0 %
495.  18 lipiec 2021 r. 0 %
496.  2021 rok 0 %
497.  2021 rok 0 %
498.  2021 rok 0 %
499.  Sesja XXVII 0 %
500.  2021 rok 0 %
501.  2021 rok 0 %
502.  2021 rok 0 %
503.  Sesja XXVIII 0 %
504.  Sesja XXXVIII 0 %
505.  Sesja LIV 0 %
506.  2019 rok 0 %
507.  Sesja LX 0 %
508.  Sesja LXI 0 %
509.  Sesja XXIV 0 %
510.  Sesja XXV 0 %
511.  Sesja LXII 0 %
512.  2024 rok 0 %
513.  2013 Rok 0 %
514.  Sesja LIX 0 %
515.  Sesja LVIII 0 %
516.  Sesja LVII 0 %
517.  Sesja LV 0 %
518.  2022 rok 0 %
519.  2022 rok 0 %
520.  2023 rok 0 %
521.  Sesja XXII 0 %
522.  Sesja XXIII 0 %
523.  15 października 2023 r. 0 %
524.  Sesja LVI 0 %
525.  2013 Rok 0 %
526.  Sesja XXVI 0 %
527.  Sesja XXVII 0 %
528.  2013 rok 0 %
529.  2013 rok 0 %
530.  Wybory samorządowe 2024 0 %
531.  2024 rok 0 %
532.  2013 rok 0 %
533.  2013 rok 0 %
534.  2013 rok 0 %
535.  Sesja XXVIII 0 %
536.  Pierwsze oświadczenie 0 %
537.  2017 rok 0 %
538.  9 kwiecień 2017 r. 0 %
539.  2013 rok 0 %
540.  2013 rok 0 %
541.  Sesja XXII 0 %
542.  Sesja XXIII 0 %
543.  2017 rok 0 %
544.  2017 rok 0 %
545.  2017 rok 0 %
546.  Sesja XXIV 0 %
547.  Sesja XXIX 0 %
548.  Sesja XXXIX 0 %
549.  2013 ROK 0 %
550.  Sesja VII 0 %
551.  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOS 0 %
552.  25 październik 2015 r. 0 %
553.  Sesja VIII 0 %
554.  Sesja IX 0 %
555.  Sesja X 0 %
556.  Sesja XI 0 %
557.  2015 rok 0 %
558.  Sesja VI 0 %
559.  Sesja V 0 %
560.  2015 ROK 0 %
561.  2014 ROK 0 %
562.  Sesja III 0 %
563.  2015 ROK 0 %
564.  Sesja IV 0 %
565.  10 maja 2015 0 %
566.  Pierwsze oświadczenia 0 %
567.  Pierwsze oświadczenia 2014 0 %
568.  2015 rok 0 %
569.  2016 rok 0 %
570.  2016 rok 0 %
571.  2016 rok 0 %
572.  2016 rok 0 %
573.  Sesja XIV 0 %
574.  Sesja XV 0 %
575.  2016 ROK 0 %
576.  Sesja XVI 0 %
577.  Sesja XVII 0 %
578.  Sesja XVIII 0 %
579.  2016 rok 0 %
580.  2016 rok 0 %
581.  2016 rok 0 %
582.  Sesja XIII 0 %
583.  2015 rok 0 %
584.  Sesja XII 0 %
585.  2014 rok 0 %
586.  2014 rok 0 %
587.  2014 rok 0 %
588.  2016 rok 0 %
589.  2016 rok 0 %
590.  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 0 %
591.  Sesja XIX 0 %
592.  2014 rok 0 %
593.  2014 rok 0 %
594.  25 maj 2014 r. 0 %
595.  Sesja XLVI 0 %
596.  Sesja XLVII 0 %
597.  2014 rok 0 %
598.  Sesja XLVIII 0 %
599.  Sesja XLIX 0 %
600.  2014 rok 0 %
601.  Sesja XLV 0 %
602.  Sesja XLIV 0 %
603.  2014 rok 0 %
604.  2014 rok 0 %
605.  2014 rok 0 %
606.  2014 rok 0 %
607.  Sesja XL 0 %
608.  Sesja XLI 0 %
609.  Sesja XLII 0 %
610.  Sesja XLIII 0 %
611.  2014 rok 0 %
612.  2013 rok 0 %
613.  2013 rok 0 %
614.  2013 rok 0 %
615.  2015 rok 0 %
616.  Sesja II 0 %
617.  2015 rok 0 %
618.  2015 rok 0 %
619.  Na koniec kadencji 2010-2014 0 %
620.  2015 rok 0 %
621.  2015 rok 0 %
622.  Na koniec kadencji 2010-2014 0 %
623.  Sesja I 0 %
624.  2015 0 %
625.  Sesja LIV 0 %
626.  2013 rok 0 %
627.  Sesja L 0 %
628.  Wybory Samorządowe 2014 0 %
629.  2014 rok 0 %
630.  Sesja LI 0 %
631.  Sesja LII 0 %
632.  Sesja LIII 0 %
633.  2015 rok 0 %
634.  2015 rok 0 %
Oficjalna strona www
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
Plac Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona


tel. 34/3555-018
tel. 34/3555-019
www.dabrowazielona.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.