Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Podatek leśny

Wyświetl stronę główną » Podatki i opłaty » 2013 Rok » Podatek leśny

Podatek leśny obowiązujący na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w roku 2013 ustalony został na  podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym / tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200, póz. 1682 z późr, zm./. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0.220 m3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

 

 

Średnia cena sprzedaży drewna  za pierwsze trzy kwartały 2012 r. ogłoszona przez   Prezesa GUS       w dniu 19 października 2012 r. wynosi 186,42 zł za 1 m 3

 

Stawka podatku leśnego w roku 2013 wynosi 41,0124 zł za 1 ha lasu

Termin płatności podatku leśnego dla osób fizycznych:

•         15 marca 2013 r.

•         15 maja  2013 r.

•         15 września 2013 r.

•         15 listopada 2013 r

 

 

Wpłat podatku od osób fizycznych można dokonywać u sołtysa w terminach płatności poszczególnych rat podatku lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona w BS Koniecpol O/Dąbrowa Zielona nr 47827610132101000000130001

 

 

 

Termin płatności podatku leśnego dla osób prawnych

I-XII rata do dnia 15 każdego miesiąca 2013 r.

 

 

 

Osoby prawne dokonują wpłat podatku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona w BS Koniecpol O/Dąbrowa Zielona nr 47827610132101000000130001

 

Załączniki:

 

 

•     Informacja w sprawie podatku leśnego

 

•    Deklaracja na podatek leśny

Dane o nieruchomościach leśnych

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

 

Informacje

Rejestr zmian

2018-06-18 10:23

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2013-01-14 15:02

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2013-01-08 11:07

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2013-01-07 12:54

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2013-01-07 12:45

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2013-01-07 12:31

Dodanie artykułu - Joanna Dzieniarz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
Plac Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona


tel. 34/3555-018
tel. 34/3555-019
www.dabrowazielona.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.