Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

XXXII Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

Wyświetl stronę główną » Sesje i Komisje Rady » Prace Rady » 2021 rok » XXXII Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

POSTANOWIENIE NR 32/2021

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1372)

            z w o ł u j ę:

XXXII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VIII Kadencji (2018-2023)  w dniu 14 września 2021 roku (wtorek)  o godz. 800  w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej z  następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjecie proponowanego porządku obrad.
 3. Ślubowanie radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Zielona w okręgu wyborczym nr 9.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata   2021-2029.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2021-2026".
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Zielona na lata 2021-2025.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 11. Zamknięcie obrad Sesji.

Informacje

Rejestr zmian

2021-09-07 16:28

Dodanie artykułu - Michał Bąkowski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
Plac Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona


tel. 34/3555-018
tel. 34/3555-019
www.dabrowazielona.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.